* Apes novads

Informatīvā diena aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

SIA LLKC Alūksnes nodaļa organizē aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" informatīvo dienu. Tiks sniegta informācija par pasākuma būtību un iepriekšējo gadu pieredzi, par finansiālā atbalsta iespējām izmantojot LAP pasākumus un iespējām iesaistoties nevalstiskajās organizācijās.

Pierobežas rudens gadatirgus

Tradicionālais Pierobežas rudens gadatirgus Apē notiks svētdien, 23.septembrī Avotu ielas un Apes pilsētas estrādes apkārtnē no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Apes pierobežas gadatirgus pēdējos gados gan pircējiem, gan visdažādākajiem pārdot gribētājiem kļuvis ļoti iecienīts un plašs.Arī šajā rudenī laipni gaidam gan pircējus, gan pārdevējus uz Pierobežas rudens gadatirgu.

Lauka diena par „Krūmmelleņu un/vai lielogu dzērveņu riskus mazinošas tehnoloģijas purva un minerālaugsnē”

Esat laipni gaidīti Lauka dienā, šī gada 19. jūlijā, plkst. 13:30 SIA “Berry Tours”, Apes nov., Gaujienas pag., "Kalna Purvs"!

Tēma: "Krūmmelleņu un lielogu dzērveņu šķirņu nozīmīgākās slimības,   šķirņu izturība pret slimībām. Dažādu mikroelementu loma augu izturības veicināšanā"

 Lauka dienas kontaktpersona: Dace Siliņa, LLU Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece. 

Gaujiena | Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

SIA LLKC Alūksnes nodaļa 20.martā Gaujienā, Apes novadā, organizē informatīvo semināru lauku teritoriju iedzīvotājiem par aktuālāko informāciju lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, nodokļu likumdošanā un nodarbinātības veicināšanā.

Kontaktpersona Sarmīte Svilāne
mob.26384907
SIA LLKC Alūksnes KB
uzņēmējdarbībsa konsultante

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu.

12.01.2018. plkst. 11.00, Apes novada Virešos, Saieta namā, informatīvais seminārs par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa 3.kārtai. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks - 2018.gada 15.janvāris – 2018.gada 15.februāris

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām Apē

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2017.gada 27.-28. novembrī brīvdienu mājā “Melderi” (Apes pagasts, Apes novads, LV-4337) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.

Lapas

Subscribe to RSS - * Apes novads