* Apes novads

Tirgošanās lustes Apē

Projekta “Active Age” ietvaros 15.septembī plkst.12.00 Apes tautas namā (Skolas iela 4, Ape) notiks projekta dalībnieku no Igaunijas Setomā teritorijas pagastiem un Latvijas puses- Apes un Engures novadiem tirgošanās lustes. Tiks atrādīts un prezentēts projekta laikā paveiktais- radītās preces un pakalpojumi. Aicinām visus interesentus pievienoties un atbalstīt aktivitātes!

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajā seminārā Virešos 21.martā

21.03.2017. plkst. 11.00, Apes novada Virešos, Saieta namā
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” aicina piedalīties informatīvajos semināros par projektu iesniegumu sagatavošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Plānotā darba kārtība:

Informatīvs seminārs Virešos - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām mežsaimniekiem. Neizmantoto lauksaimniecības zemju apsaimniekošana. ALTUM valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem. NVA pasākumu piedāvājums lauksaimniekiem.

Informatīvais seminārs Apes novadā - Jaunākais par Eiropas Savienības atbalstu meža un lauku īpašniekiem, darba drošība

Aktualitātes atbalsta saņemšanā meža ieaudzēšanai, retināšanai, mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai un atjaunošanai pēc meža ugunsgrēkiem un dabas katastrofām. Pieteikšanās 3. kārtai. Projektu praktiskā īstenošana, dokumentācijas sagatavošana. Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstība. Aktuālā informācija par ES un Valsts atbalstu lauksaimniecībā. Diskusijas, konsultācijas

Lapas

Subscribe to RSS - * Apes novads