* Apes novads

Informatīvā diena Apē ''Jaunās LEADER projektu iespējas – ražošanai, tūrismam, produktu pārstrādei, pakalpojumu veidošanai un attīstībai''

Informatīvā diena UZŅĒMĒJIEM Apē pulkstens 15.00
Informatīvās dienas mērķis: Sniegt informāciju potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējamām aktivitātēm, nepieciešamo dokumentāciju, pieejamo finansējumu, projektu izstrādāšanas un projektu iesnieguma nosacījumiem atbilstoši biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādātajai Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Darba kārtībā:

Seminārs Virešu tautas namā ''Aktuālākā informācija lauku iedzīvotājiem par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauku un mežu apsaimniekošanā''

Virešu tautas namā seminārā uzaicinātie lektori runās par šobrīd aktuālajām tēmām lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstībā .

Kontaktpersona : Sarmīte Svilāne, mob.26384907, e-pasts sarmite.svilane@llkc.lv

Informatīvs seminārs Gaujienā - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem. NVA pasākumu piedāvājums lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem. NVA pasākumu piedāvājums lauksaimniekiem.

Informatīvs seminārs Apē - Aktuālā informācija mežu un lauku īpašniekiem!

Aktualitātes upju aizsargjoslu apsaimniekošanā, ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Aktuālā informācija par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem. NVA pasākumu piedāvājums lauksaimniekiem. Aktualitātes nodokļu likumdošanas jomā uzņēmējiem. NVA pasākumu piedāvājums lauksaimniekiem.

Augu valsts bagātības - vērtīgs resurss lauku ekonomikas dažādošanai

Apes novada pašvaldība projekta Nr.ELRII-291 "Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos" ietvaros 24.03.2015. rīko semināru Radošo Ideju centrā plkst.10:00-16:00.
Lektore - Zeltīte Kaviere.

Papildus informācija sazinoties ar Andu Plaumu, tālrunis 29436225 vai
rakstot uz e-pastu: anda.plauma@ape.lv

Lapas

Subscribe to RSS - * Apes novads