Gulbenes novads

Pieredzes apmaiņas brauciens: piena/gaļas lopkopības saimniecības

Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi (Latvija). Efektīva zālāju izmantošana ganāmpulka nobarošanā. Piena fermu musdienu mehanizācija - efektivitātes paaugstināšana.Gulbenes konsultāciju birojs komplektē grupu piena lopkopības un gaļas lopu saimniecību apmeklējumam. 3. un 4.decembris.

Labā prakse makšķerēšanā, zemledus makšķerēšanas knifi un īpatnības!

Makšķerēšanas popularizēšanas pasākums!
Labā prakse makšķerēšanā, zemledus makšķerēšanas knifi un īpatnības!

9. decembrī LLKC Gulbenes konsultāciju birojs aicina makšķerniekus uz izglītojošu semināru par zemledus makšķerēšanu, par makšķerēšanu niedrāju krastos.
Lektors divkārtējs pasaules čempions zemledus makšķerēšanā Pēteris Lideris!
Biedrības SATEKA informācija par biedrību iespējām LEADER projektu kārtās.

Informatīvs seminārs Gulbenē | Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā, ES projekti, to realizācija

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, nākošā kārta no 1.oktobra līdz 30.decembrim. Zināšanu pārneses pasākumi:
arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu
nodrošināšana”. Dokumentācija pēc projekta realizācijas. LLKC Gulbenes konsultāciju biroja piedāvājums lauksaimniekiem 2019.gadā. Diskusija par apdrošināšanas iespējām lauku īpašniekiem. Piedalās SIA Eurorisk Latvia korporatīvo darījumu vadītāja Ineta Ivašenko

Bizness + Sociālais mērķis = sociālā uzņēmējdarbība

Darbnīca/seminārs Gulbenes novadā, kur būs iespēja uzzināt, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kopā ar sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem un ekspertiem izzināt sociālās uzņēmējdarbības nianses, saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, kā arī dzirdēt jau esošu sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus un padomus.
Bez maksas.

Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana

Saimniecību apmeklējums , pieredzes apmaiņas brauciens 13.novembrī. Bioloģiskā saimniecība Mieriņu māja, Susāju pagastā, SIA Alefrons- sulu ražošana, dārzeņu apstrāde, Šķilbānu pagastā, z/s Kotiņu un veslīga uztura restorāns Rekovas dzirnavas - visās vietās runāsim par produktu saražošanau un produktu pārstrādi, kā apvienoties ar kaimiņiem saražot vairāk un lētāk.

Mājražotāju sadarbības formas:kooperācija, biedrības, tiešas tirdzniecības pulciņi.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Gulbene, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Mājražotāju sadarbības formas:kooperācija, biedrības,
tiešas tirdzniecības pulciņi.

Kontakti:
 
Inga Freimane
Gulbenes biroja vadītāja, Augkopības konsultante
Tālr.:+371 25634417

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads