Gulbenes novads

Gulbenes novads, Rankas pagasts "Veclazdupi 1". Tikšanās pie Rankas pagasta pārvaldes ēkas, Rankā, "Krastkalni" Plkst. 14:00. | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem"

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju par pieejamajām ES atbalsta iespējām meža īpašniekiem 2020.gadā, mežaudzes aizsardzību izvietojot tajā putnu būrus. Praktiski iespējams iepazīties ar Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem.

Gulbenes novads, Īpašums "Vecviņķeles". Tikšanās pie Lizuma pagasta pārvaldes ēkas, Lizumā “Akācijas”. Plkst 10:00 | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem. Aktualitātes mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā rudenī"

Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar aktuālo informāciju par pieejamajām ES atbalsta iespējām meža īpašniekiem 2020.gadā, mežaudzes aizsardzību izvietojot tajā putnu būrus. Praktiski iespējams iepazīties ar Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem.

Aicina uz talku Jaungulbenes “Silā”

Jaungulbenes pagasta “Sila” draugi 3.oktobrī pulksten 12.00 aicina uz talku “Meža velšu vācējiem pa pēdām”. Pulksten 13.00 notiks rudens labumu maiņa “Kas tavā pagrabā?”, bet pulksten 14.00 - pasēdēšana “Silā” ar mielastu. “Līdzi jāņem darba cimdi (pēc izvēles), savi našķi mielastam, kā arī tās rudens veltes, kas pārlieku noslogo pagrabu un ko vēlies iemainīt pret kaimiņa pagraba labumiem,” saka Ilze Vanaga.

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme. Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums. Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.
21.09. un 28.09. 2020. gadā Gulbenes novadā, macības. Pieteikšanās obligāta pa tālruni 25634417, vai e-pasts : inga.freimane@llkc.lv

Augļkopības un dārzkopības produktu integrētās audzēšanas iespējas

Augļkopības un dārzeņkopības integrētas audzēšanas aktualitātes. Normatīvi un prasības 2020.gadā. Praktiskais piemērs saimniecībā. Augļkopībā- vietējās selekcijas šķirņu piemērotība Gulbenes klimata zonai.
Seminārā par augļkopību Vidzemes zonā stāstīs Dobeles dārzkopības institūta pētnieces Laila Ikase un Daina Feldmane.
Seminārs notiks Daukstu pagastā z/s Pļavnieki. Lektors pieredzējis augļkopis Guntars Sebris dalīsies ar pieredzi un labiem saimniekošanas panēmieniem.
Pieteikšanās obligāta. Sākums plkst 12:00 (sākuma laiks mainīts)

Informatīvais seminārs par krūmmelleņu audzēšanu

19.augustā plkst 10.00, Mālmuižas Liepās notiks informatīvs seminārs par krūmmeleņu audzēšanu.
Apskatāmās tēmas:
Iepazīšanās ar saimniecību,krūmmeleņu audzēšanas apjomi, platības Gulbenes novadā. Ražības līmeņi.
Krūmmelleņu šķirņu izvēle. Augu stādīšanas padomi un laistīšanas sistēmas ierīkošana. Laistīšanas ierīkošanas shēmas, varianti un
izmaksas- informācīja par aktuālajiem komercfirmu piedāvājumiem.
Kas ietekmē krūmmelleņu attīstību un ražu. Augu mēslošana integrētās augu audzēšanas sistēmas ietvaros.

Veiksmīga saimniekošana dravā, pamatlietas.

30.jūlijā plkst. 10.00. Informatīvs seminārs, kopā ar biškopi Rolandu Krevicu.
Biškopības biedrības aktualitātes,iepazīšanās ar realizētajiem projektiem biškopības saimniecībās novadā. Bišu bioloģija, attīstības cikli. Biškopības inventāts, darbi dravā. Inventāra apskate. Medus atņemšana un pirmapstrāde. Medus cenas veidošanās, salīdzinājums starp dažādām dravām.
Bites kā apputeksnētājas loma tautsaimniecībā. Informācija no www.vaad.gov.lv par pārkāpumiem pesticīdu lietošanā.
Pieteikšanās pa tālruni 25634417 vai 26472265

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads