Gulbenes novads

11.04.2023 | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un koku ciršanu mežā"

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un koku ciršanu mežā:

- Atskats par MKPC paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība. Izplatības riski reģionos, tā mazināšanas iespējas.

BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS INFORMATĪVĀ DIENA, 5.aprīlī, plkst. 10:00, Gulbenes novada, Staru Kultūras namā

SIA LLKC Gulbenes birojs 5.aprīlī, Staru kultūra namā plkst. 10:00 rīko bezmaksas semināru BIOLOĢISKĀS LAUKSAIMNIECĪBAS INFORMATĪVĀ DIENA.
Semināra tēmas:
Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā. Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija, sertifikācijas prasības. Reglamentējošie normatīvie akti, saimniekojot ar bioloģiskām metodēm.
Aktualitātes augkopības jomā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Augsnes auglības uzturēšana, augsnes agroķīmisko analīžu nozīme. Sēklas materiāla iegāde.
Praktiskā pieredze, saimniekojot ar bioloģiskām metodēm jau daudzus gadus.

Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros

SIA LLKC Gulbenes birojs 30.martā plkst. 10:00 Druvienas bibliotēka rīko semināru par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.
Seminārā iekļautas tēmas:
LLKC aktualitātes, LLKC konsultantu atbalsts.
Tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi.Pieteikšanās kārtība EPS, izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā.
Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS), Agrovides pasākumi un ekoshēmas.
Aktualitātes augkopībā un lopkopībā jaunajā plānošanas periodā.

Mācības ''Skābbarības kvalitāti ietekmējošie faktori'', Zoom platformā 28.martā plkst. 10.00

Skābbarības kvalitāti ietekmējošie faktori.

Gulbenes LLKC birojs aicina uz tiešsaites mācībām kvalifikācijas celšanai atbilstoši paaugstinātajām labturības prasībām un emisiju mazināšanai ( 4 stundas)
28.03.2023. plkst. 10:00 Zoom platformā.
Lektore Ieva Kamerāde – Sniedze, Ogres konsultāciju biroja augkopības konsultante.
Mācību maksa 10 eiro.

Grantu konkurss " UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā", lai īstenotu savu ideju un realizētu projektu ar iespēju saņemt granta finansējumu.

Gulbenes novada pašvaldība aicina interesentus iesniegt projektus konkursam" UZŅĒMĪGI Gulbenes novadā", lai īstenotu savu ideju un realizētu projektu ar iespēju saņemt granta finansējumu.
Konkursa pieteikumu var iesniegt pretendents:

fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
komersants, kas reģistrēts Komercreģistrā un gada apgrozījums nepārsniedz 50 000 eiro (piecdesmit tūkstoši eiro).
Konkursa pieteikumu iesniegšana tiek organizēta vairākās kārtās un iesniegšanas termiņi paredzēti līdz:

2023.gada 31.martam;

2023.gada 30.jūnijam;

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Gulbenes konsultāciju birojs 28.februārī no plkst. 10:00 organizē klātienes mācības "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai"

Mācības notiks Gulbenes novada bibliotēkā.
Lai piedalītos mācībās iepriekš jāreģistrējas sazinoties ar augkopības konsultanti.
Ingrīda Šteinberga 22004724 ingrida.steinberga@llkc.lv
Pieteikšanās mācībām līdz 24.februārim

"Aktualitātes Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un atbalsta pasākumos"

Informatīvais seminārs "Aktualitātes Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un atbalsta pasākumos"
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs“ sadarbībā Lauku atbalsta dienestu rīko informatīvo semināru par aktualitātēm Lauku atbalsta dienesta tiešajos maksājumos un atbalsta pasākumos.
Seminārs ir bezmaksas.
Informatīvais seminārs notiks 29.11.2022. Plkst 10:00.
Jaungulbenes pagasta pārvaldes telpās, "Gulbītis", Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads