Gulbenes novads

02.03.2022. LLKC Gulbenes birojs zoom vidē organizē mācības Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (Gaļas liellopi)

LLKC Gulbenes birojs rīko bezmaksas mācības - Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (Gaļas liellopi).

Mācību mērķauditorija-lauksaimniecībā iesaistītas personas, saimniecību īpašnieki, ģimenes locekļi, darbinieki, ganāmpulku īpašnieki un citi nozarē iesaistītie.

Kopējais mācību ilgums- 16h

25.01.2022., MKPC Ziemeļaustrumi| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Aktualitātes meža īpašniekiem”.

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt par gada pārskatu iesniegšana VMD, aktualitātēm meža īpašniekiem. Meža kaitēkļu ierobežošana izliekot putnu būrus. Ziemojošo putnu piesaiste meža kaitēkļu ierobežošanā mežaudzē.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktuālie pētījumi meža fitotatoloģijas jomā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par trupes sēņu sastopamību parastās egles audzēs uz bijušajām lauksaimniecības zemēm, kā arī dažādiem citiem aktuāliem pētījumiem meža fitopatoloģijā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/H6Kmju3B525Lixno8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

"Laukiem būt" mācību noslēguma diena Alūksnes, Balvu un Gulbenes KB

"Laukiem būt" mācību noslēguma diena Alūksnes, Balvu un Gulbenes KB.
Jauniešu mācību noslēgums un ideju prezentēšanas diena Alūksnes/Balvu/Gulbenes biroju jauniešiem. Pieredzē dalīsies divi jauni uzņēmēji, viens no viņiem arī piedalījies "Laukiem būt!"konkursā; attīstījis savu uzņēmējdarbību un izmantojis dažādus atbalsta instrumentus - LEADER, ALTUM programmas. Žurijā piedalīsies 3 pārstāvji no katra novada pa vienam.

17.11.2021. Gulbenes KB Zoom vidē organizē semināru-Vistu šķirņu raksturojums un pilnvērtīga barība

LLKC Gulbenes birojs rīko bezmaksas informatīvo semināru- Vistu šķirņu raksturojums un pilnvērtīga barība , tas norisināsies š.g. 17.novembrī, plkst.10:00, ZOOM vietnē.

Paldies par aktivitāti! Grupa nokomplektēta!

Reģistrētajiem dalībniekiem saite uz semināru tiks nosūtīta epastā dienu pirms semināra.

Pieslēgšanās sākot no plkst. 9:45. Semināra sākums plkst. 10:00.

Kontaktinformācija: maija.malberga@llkc.lv Tel:28618880

Semināra programma:

Gulbenes novadā biedrība “Sateka” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu uzņēmējdarbībā.

Gulbenes novadā biedrība “Sateka” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu uzņēmējdarbībā. Tā ir lieliska iespēja novada iedzīvotājiem attīstīt savu biznesa ideju, veicinot kopējo novada attīstību, iesniedzot projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Projektu pieņemšanas 10. kārta tiek izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai Rīcībā 1.1.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Briežu dzimtas dzīvnieku Cervidae radītie riski mežaudzēm"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par briežu dzimtas dzīvnieku izplatības un
skaita dinamikas vēsturi Latvijā, briežu dzimtas dzīvnieku radīto bojājumu veidiem un to ietekmi uz atsevišķu koku un mežaudzi kopumā, kā arī medību saimniecības un mežsaimniecības ietekmi uz briežu dzimtas dzīvnieku radīto risku mežaudzēm.

Lapas

Subscribe to RSS - Gulbenes novads