Jelgavas novads

Informatīvs seminārs Svētes pagastā - ES atbalsts meža īpašniekiem

Informācija par kampaņu „Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgo par ES atbalstu tieši Tev”. ES atbalsts meža īpašniekiem. Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns. Projekta iesniegums. Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi. Meža resursi Latvijā. Meža ieaudzēšana. Likumdošanas prasības attiecībā uz meža ieaudzēšanu. Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa. Baltalkšņu audžu nomaiņa ar vērtīgākām koku sugām. Stādāmās koku sugas izvēle, agrotehnika. Kopšanas reižu biežums.

Informatīvs seminārs - ES atbalsts meža īpašniekiem

Semināra atklāšana. Informācija par kampaņu „Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgo par ES atbalstu tieši Tev”. ES atbalsts meža īpašniekiem. Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns. Projekta iesniegums. Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi. Meža resursi Latvijā. Meža ieaudzēšana. Likumdošanas prasības attiecībā uz meža ieaudzēšanu. Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa. Baltalkšņu audžu nomaiņa ar vērtīgākām koku sugām. Stādāmās koku sugas izvēle, agrotehnika. Kopšanas reižu biežums.

Pieredzes apmaiņas brauciens "Mazo ražotāju sadarbības pieredze Jelgavas novadā."

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis iegūt jaunu pieredzi un motivēt esošos un potenciālos mājražotājus, mazos ražotājus radīt lauksaimniecības produkcijai augstāku pievieto vērtību, jaunas darbavietas lauku teritorijā. Veicināt vēsturiskā Cēsu raj. mazo ražotāju sadarbību, atpazīstamību, produkcijas noietu.
Dalība braucienam jāpiesaka līdz 7.augustam Evijai tel.26360434 vai elektroniski evija.atvara@llkc.lv.

Seminārs „Konkurētspējīgas augkopības nozares attīstības veicināšana”

Semināra mērķis sniegt lauksaimniekiem aktuālāko informāciju un tendencēm augkopībā – par Latvijā selekcionēto ziemas kviešu šķirņu salīdzinājumu ar citu Eiropas valstu selekcionēto kviešu šķirnēm, par dažādu rapšu šķirņu salīdzinājumu un piemērotību Latvijas apstākļiem, par dažādu alus miežu šķirņu salīdzinājumu kvalitatīva iesala ieguvei, par nezāļu apkarošanu lauka pupu sējumos, par fungicīdu pielietojumu augkopībā, kā arī dažādas lauksaimniecības tehnikas apskate.

Lapas

Subscribe to RSS - Jelgavas novads