Jelgavas novads

Daugavpils KB organizē pieredzes apmaiņas braucienu mājražotājiem un amatniekiem

SIA LLKC Daugavpils KB Valsts Lauku tīkla ietvaros 6. jūnijā organizē pieredzes apmaiņas braucienu mājražotājiem un amatniekiem uz Bauskas un Jelgavas novadiem. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar garšaugu un tēju audzēšanu saimniecībā "Vaidelotes", siera ražošanu mājas apstākļos zemnieku saimniecībā "Blūdži", dārzeņu audzēšanu un pārstrādi zs "Undzēni", "Līgas medus" īpašniece iepazīstinās ar biškopības saimniecību un biškopības pārstrādes produktiem un kā pēdējo apciemosim biedrības "Pārtikas amatnieki" izveidoto vekaliņu "Amatnieku sēta"

Informatīvais seminārs Jelgavas novada Valgundē – Aktualitātes meža apsaimniekošanā un ES atbalsta saņemšanai

Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un mežsaimniecības nozarē nodarbinātajiem Lauku attīstības programmas (2014. – 2020.) ietvaros. ES atbalsts:
• meža ieaudzēšana;
• ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana;
• jaunaudžu retināšana;
• mežaudžu nomaiņa
Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi.
Tīraudžu un mistraudžu veidošanas principi. Diskusija, atbildes uz jautājumiem, individuālās konsultācijas

Aicinām esošos un topošos Zemgales uzņēmējus uz Lauku eksporta klubu 2.tikšanos

Laiks: 2016. gada 7. jūnijs, plkst. 16:00

Vieta:“Zemnieku cienasts”, “Viesu Līči”, Jelgavas novads

Eksporta klubu tikšanās tiek organizētas, lai iedrošinātu un sniegtu atbalstu esošajiem un topošajiem reģionu uzņēmējiem domāt, uzsākt vai paplašināt savas produkcijas un pakalpojumu eksportu.

Tēma: Tirgus izpēte

Norise:

Biznesa ideju konkurss "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā"

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība iedzīvotājiem organizēs biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” ar mērķi motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, kā arī sekmēt jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos Jelgavas novadā.

Informatīvais seminārs Zaļeniekos: ES atbalsts meža īpašniekiem. Jaunaudžu kopšana un meža atjaunošana

10.00 ES atbalsts meža ieaudzēšanai un kopšanai, jaunaudžu retināšanai un atzarošanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai, meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai.
10.45 Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāna un projekta iesnieguma sagatavošana
11.30 Diskusija. Atbildes uz jautājumiem
12.00 Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi
13.00 Meža atjaunošanas pamatprincipi
14.00 Diskusija. Atbildes uz jautājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - Jelgavas novads