* Mazsalacas novads

BDUZ mācības 2016. gadā Madonas KB, Ļaudonā "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ)

Šobrīd uz mācībām var pieteikties tie lauksaimnieki, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu. Īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2016. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē.

Informatīvs seminārs Mazsalacas novadā - ES atbalsts mežu īpašniekiem un meža nozares aktualitātes

ES atbalsts meža īpašniekiem. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Kā rīkoties mežu īpašniekiem, kuriem netika apstiprināti projekti 1. Pieteikšanās kārtā. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem.

Informatīvs seminārs Ramatā

Valmieras nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu
Apakštēma: Par informācijas iesniegšanu sistēmās EZIS, EDS, EPS.

Norises vieta: Ramatas pagasta pārvalde „Jaunķīši”, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas novads, LV-4216
Datums: 22.03.2016

Lapas

Subscribe to RSS - * Mazsalacas novads