* Ozolnieku novads

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rīkotais seminārs “Roņu iegūšanas atļauju saņemšanas iespējas”

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rīkotais seminārs “Roņu iegūšanas atļauju saņemšanas iespējas” startē tiešsaites platformā ZOOM 27.01.2022, ceturtdienā, plkst 11.00.
Tajā uzstāsies lektori no Dabas aizsardzības pārvaldes un BIOR vadošais pētnieks no zivju resursu pētniecības departamenta jūras nodaļas, lai iepazīstinātu dalībniekus ar roņu sugas stāvokli un sugas aizsardzības plāna ieviešanu. Tiks skaidrots par roņu ieguves atļauju saņemšanu, kā arī prezentēts BIOR redzējums: Roņu un piekrastes zvejniecības mijiedarbība Latvijā.

ZOOM | Izglītojošs seminārs “Dzīvnieku signāli mikroklimata un veselības stāvokļa novērtēšanai”

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”  organizē izglītojošu semināru “Dzīvnieku signāli mikroklimata un veselības stāvokļa novērtēšanai”.

Apmācību struktūra: 1 dienas seminārs.

Mācību norises laiks: 09.12.2021 plkst. 10:00

Vieta: Zoom platforma

Lektori: Laila Plīta, LLKC Lopkopības konsultante, Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja

Mācību maksa: bezmaksas.

ZOOM | Gaļas liellopu pārraudzības mācības

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē gaļas liellopu pārraudzības mācības.

Apmācību struktūra: Zoom tiešsaistes nodarbības un tālmācības metode

Mācību norises laiks: 14.12-17.12.2021.

Dalībnieka mācību maksa: apliecības iegūšanai 60euro, t.sk PVN.

Aptvertās galvenās tēmas: dzīvnieku ēdināšanas priekšnosacījumi, dzīvnieku anatomija un fizioloģija, dzīvnieku reģistrs un pārraudzība, ciltsdarba pamati, veterinārija, labturība un pirmā palīdzība.

TIEŠSAISTĒ | Lauka diena par augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugos

LLKC sadarbībā ar  z/s“ Lejas Jērāni” Dunavas pagasts, Jēkabpils novads un SIA “ Paparžkalni” , Skultes pagasts, Limbažu novads, AREI un LZF aicina apmeklēt   e-Lauku dienu

Dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājums graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Norises vieta: tiešsaistē zoom vide

Datums: 09.06.2021. Laiks 10.00-12.00

TIEŠSAISTĒ | Notiks e-lauku diena par risinājumiem graudaugu mēslošanā

LLKC sadarbībā ar z/s Sproģi, z/s Liepkalni., AREI un LZF aicina apmeklēt e- Lauka dienu

Risinājumi mēslošanas līdzekļu lietošanā graudaugos par dažādu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešu sējumos un ziemcietīgu šķirņu raksturojumu.

Norises vieta: tiešsaistē zoom vide

Datums: 28.05.2021. Laiks 10.00-12.00

TIEŠŠAISTĒ | Seminārs par slaukšanas iekārtu automātiskās starpdezinfekcijas iespējām

LLKC aicina piensaimniekus 30.aprīlī, plkst. 10.00 uz informatīvo TIEŠSAISTES semināru, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Datums: 30.04.2021.

Laiks: Plkst. 10:00

Tēma: Slaukšanas iekārtu automātiskās starpdezinfekcijas un govju pupu apstrādes iespējas.

Semināra tēmas:

Lektors – Laila Plīta (LLKC konsultante).

TIEŠSAISTĒ | Seminārs "Piena bakterioloģiskā piesārņojuma samazināšanas iespējas"

LLKC aicina piena un gaļas liellopu audzētājus  9.aprīlī, plkst. 10.00 uz informatīvo TIEŠSAISTES semināru, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Datums: 09.04.2021.

Laiks: Plkst. 10:00

Tēma: Piena bakterioloģiskā piesārņojuma samazināšanas iespējas

Semināra tēmas:

Lektors – Ilmārs Gruduls, LLKC

  • Mazgāšanas sistēmu darbības kļūdas.

Lektors – Māris BalodisRainis Neicgalis, GEA

Tiešsaistes seminārs | Lopbarība un tās kvalitāti ietekmējošie faktori

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina piena lopkopjus 12. martā, plkst. 10.00 uz informatīvo TIEŠSAISTES semināru “Lopbarība un tās kvalitāti ietekmējošie faktori”, ko rīko LLKC un EIP tīkla kontaktpunkts.

Datums: 12.03.2021.

Laiks: Plkst. 10:00

Tēma: Lopbarība un tās kvalitāti ietekmējošie faktori

Semināra tēmas:

Lapas

Subscribe to RSS - * Ozolnieku novads