* Ozolnieku novads

Izmēģinājumu rezultāti lopkopībā 2016. gadā

Aicinām piedalīties lopkopības izmēģinājumu  (Zālēdāju projekta) noslēguma seminārā “Izmēģinājumu rezultāti lopkopībā 2016.gadā”  12.janvārī 2017. gadā plkst.10.00 Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

LLKC lopkopības konsultanti sadarbībā ar zinātniekiem realizēja saimniecībās izmēģinājumus piena lopkopībā, gaļas liellopu audzēšanā, aitkopībā un kazkopībā.

Pielikumā semināra programma.

Informatīvs seminārs - ES atbalsts meža īpašniekiem

Semināra atklāšana. Informācija par kampaņu „Meža īpašniek! Atnāc un uzzini svarīgo par ES atbalstu tieši Tev”. ES atbalsts meža īpašniekiem. Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns. Projekta iesniegums. Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi. Meža resursi Latvijā. Meža ieaudzēšana. Likumdošanas prasības attiecībā uz meža ieaudzēšanu. Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa. Baltalkšņu audžu nomaiņa ar vērtīgākām koku sugām. Stādāmās koku sugas izvēle, agrotehnika. Kopšanas reižu biežums.

Demonstrējuma lauka diena par kartupeļu lapu slimību ierobežošanu Ozolnieku novadā

LLKC aicina uz demonstrējuma lauka dienu šī gada 26. augustā par kartupeļu lapu slimību ierobežošanu Ozolnieku novadā. Pasākuma mērķis ir attīstīt un pilnveidot kartupeļu lakstu www.sobo.com.au puves ierobežošanas stratēģijas integrētās augu aizsardzības ietvaros.

Lauka dienā piedalīsies speciālisti no LLKC, Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības, Valsts augu aizsardzības dienesta, firmām Bayer un Syngenta, zemnieku saimniecības „ Amoliņi”.

Ražošanas plāna apmācības. Tālmācības programmā „Lauksaimniecības pamati”

12.03.2015. Ozolnieki LLKC. Ražošanas plāna apmācības. Tālmācības programmā „Lauksaimniecības pamati” piedāvā iespēju ražošanas plāna izstrādi apgūt klātienē kopā ar ekonomiskas konsultantu. Šajās apmācībās Jūs iegūsiet papildus zināšanas par peļņas vai zaudējuma aprēķina sagatavošanu, pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķiniem, saimniecības bilances aprēķinu un bruto seguma izmantošanu. (grupa slēgta)

Lapas

Subscribe to RSS - * Ozolnieku novads