Demonstrējuma lauka diena par kartupeļu lapu slimību ierobežošanu Ozolnieku novadā

Datums: 
26. Augusts, 2015
Vieta: 
Skatīt aprakstā

LLKC aicina uz demonstrējuma lauka dienu šī gada 26. augustā par kartupeļu lapu slimību ierobežošanu Ozolnieku novadā. Pasākuma mērķis ir attīstīt un pilnveidot kartupeļu lakstu www.sobo.com.au puves ierobežošanas stratēģijas integrētās augu aizsardzības ietvaros.

Lauka dienā piedalīsies speciālisti no LLKC, Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības, Valsts augu aizsardzības dienesta, firmām Bayer un Syngenta, zemnieku saimniecības „ Amoliņi”.

Vēlaties uzzināt, kā šogad veicas kaitīgo organismu apkarošana kartupeļu stādījumos?  Nekavējieties, brauciet uz pasākumu, un uzzināsiet z/s „Amoliņi” pieredzi  Salgales pagasta Ozolnieku novadā.

Atrašanās vieta: Jelgavas – Iecavas šoseja, pagrieziens Garozā uz Emburgu, braucot cauri Emburgas centram, 7. kilometrā – pagrieziens pa kreisi (norāde: „Iecava 16 km”), līdz „T” veida ralph lauren accessories sale krustojumam, pagrieziens pa labi, 100 m un pa kreisi – mehāniskajās darbnīcās).

Demonstrējuma seminārs „Kartupeļu lapu slimību ierobežošana integrētā augu aizsardzībā”

Darba kārtība

11.00–11.05 – Demonstrējuma lauka semināra atklāšana (M. Narvils,  LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā);

11.05– 11.25 – Kartupeļu nozares ziņojums (A. Kraukle, Kartupeļu audzētāju un pārstrādāju savienība);

11.25–11.45 –  VAAD Integrētās augu aizsardzības mājaslapas un 2015. gada sezonas kaitīgo organismu monitoringa raksturojums (A. Lestlande, VAAD);

11.45–11.55  – Jaunas slimības kartupeļu stādījumos (M. Narvils,  LLKC vecākais speciālists dārzkopībā);

11.55–12.10 – Kartupeļu lapu slimību ierobežošana integrētā augu aizsardzībā  (M. Narvils, LLKC vecākais speciālists dārzkopībā);

12.10–12.20 – Kartupeļu fungicīdu ralph lauren mens summer vests aktualitātes (Bayer un Syngenta pārstāvji);

12.20–12.30 –  Izbraukšana uz lauku;

12.30– 13.00 – Kartupeļu demonstrējuma lauka praktiskā apskate. Kaitīgie organismi un apkarošanas stratēģijas. (M. Narvils,  LLKC vecākais speciālists dārzkopībā;  J. Strēlnieks, z/s „Amoliņi” );

13.10 – Atgriešanās darbnīcās;

13.10 – Noslēguma diskusijas un kafijas pauze

 

Kontaktinformācija: 
Uzziņas pa tālr. 29609943 – Māris Narvils (LLKC); 229239781 – Juris Strēlnieks (z/s „Amoliņi”).
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: