Ozolnieku novads

Informēs par pieteikumu sagatavošanu mazo grantu konkursā

 

Lai palīdzētu veiksmīgāk sagatavot projekta idejas pieteikumu mazo grantu konkursā invazīvo sugu apkarošanai, aicinām interesentus jau 1. martā piedalīties informatīvajā seminārā, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Daugavpils universitāti projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros.

E-Konference “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”

Lai iepazīstinātu ar lauksaimniecībā pieprasītām, labi apmaksātām un nepieciešamām profesijām, kā arī uzzinātu, kādi speciālisti pietrūkst pašiem lauksaimniekiem, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros jau otro gadu pēc kārtas rīkos profesionālo izglītības iestāžu konferenci “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”.

TIEŠSAISTĒ 09.03.22 | Seminārs par daudzlauku ganību sistēmas pielietojumu piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar ZS ”Ramanīši”, biedrību ”Zemnieku federācija” un AREI aicina apmeklēt e-semināru par videi draudzīgas daudzlauku ganību sistēmas pielietojumu piena lopkopības saimniecībā.

Datums: 09.03. 2022.
Laiks: 09.00-11.00.

Seminārā būs iespēja uzzināt par zāles zelmeņa apsaimniekošanas  priekšnosacījumiem. Iepazīstināsim arī ar demonstrējuma gaitu un iegūtajiem rezultātiem.Sniegsim demonstrējuma ekonomisko izvērtējumu.

TIEŠSAISTĒ 01.03.2022 | Seminārs par uztvērējaugu audzēšanu

AREI sadarbībā ar EIP grupas dalībniekiem aicina piedalīties e-seminārā “Uztvērējaugu audzēšana kā progresīvas zemkopības sistēmas elements”. Pasākums notiks 1. martā pulksten 10.00 e-vidē Zoom

Semināra laikā būs iespēja iepazīties ar ELFLA projekta “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” par tēmām:

TIEŠSASITĒ ZOOM | ''Novada Garša'' seminārs "Pārtikas cenu kāpums - ietekme uz ikdienas pusdienām"

Lai informētu par to, kā šogad notiks publiskā sektora ēdinātāju pavāru konkurss “Mana novada garša”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) pasākums “Novada Garša” aicina piedalīties seminārā "Pārtikas cenu kāpums - ietekme uz ikdienas pusdienām".
Seminārs Zoom platformā notiks 15.martā no plkst.10.00 līdz 14.00.

TIEŠSAISTĒ 26.02.22 | Mācības par HACCP izveides pamatprincipiem pārtikas aprites uzņēmumos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) organizē semināru par sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipiem pārtikas aprites uzņēmumos.

Apmācību struktūra: attālināti.

Apmācību norise: 26.02.2022 plkst. 10:00

Norises vieta: Zoom platforma

Galvenās apmācību tēmas:

Seminārs par grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

 

Lai palīdzētu sagatavoties projektu iesniegšanai mazo grantu saņemšanai invazīvo sugu apkarošanai Latvijā, kas notiks projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicina piedalīties informatīvajā seminārā, kurā varēs uzzināt, kādi būs nosacījumi granta saņemšanai un kam tie pienāksies.

Seminārs tiešsaistē Zoom platformā notiks 2. februārī no plkst. 13.00 līdz 15.30.

Konference “Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai”

Aizvien aktuālākam kļūstot jautājumam par kooperāciju dažādās lauksaimniecības nozarēs, aicinām 16. decembrī piedalīties konferencē “Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai”, kuru Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākumu ietvaros rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar  Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA).

Konference no pulksten 10.00 būs skatāma vietnē www.laukutikls.lv, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Facebook vietnē: /LLKCOzolnieki

Konference "Ceļā uz bioloģiskās lauksaimniecības mērķi – 25/30/30"

Lai saprastu, vai un kā Latvijā iespējams sasniegt ambiciozo mērķi – 2030. gadā 30% no lauksaimniecības zemēm un 30% no publiskā sektora pārtikas iepirkumiem ir bioloģiski – 14. decembrī aicinām piedalīties bioloģiskās lauksaimniecības konferencē, ko rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju (LBLA).

Lapas

Subscribe to RSS - Ozolnieku novads