Preiļu novads

Mācības Preiļos - Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram "Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību".
Mācību norises laiks: 20.06.-21.06.2017. Ierašanās plkst. 10:00
Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas apmācības;
Mācību norises vieta:

Mācības Preiļos - Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība)

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram "Ganāmpulku novietņu un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana, apzīmēšana (piena lopkopība)".

Mācību norises laiks: 30.05-31.05.2017. Ierašanās plkst. 10:00
Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas seminārs;
Mācību norises vieta: SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301

Biedrības "Preiļu rajona partnerība" paziņojums

Biedrība " Preiļu rajona partnerība " izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu un nepārtraukto kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Diskusija: Kopējā lauksaimniecības politika -ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšana globalizācijas apstākļos Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 31.03.2017. organizē diskusiju Kopējā lauksaimniecības politika -ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšana globalizācijas apstākļos.
Norises vieta: Preiļu novada dome (2.stāva zāle), Raiņa bulvāris 19, Preiļi
Sākums plkst. 12:15
Programma:
12:15 - 13:00 Kopējās lauksaimniecības politikas izvērtējums un priekšlikumi pēc 2020.gada. Lektore: Silvija Dreijere
13:00 - 13:30 LZF aktualitātes kopējās lauksaimniecības politikas veidošanā. Lektore: Aiga Kuzma
13:30 - 14:15 Diskusija. KLP anketas aizpildīšana. Lektore: MārīteVucenlazdāne

Diskusija mājražotājiem Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 15.03.2017. plkst. 10:00 organizē diskusiju mājražotājiem, lai runātu par turpmāko sadarbību.
Norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
Diskusijas programma:
10:00 - 10:30 Informācija par mājražošanu Preiļu nodaļā, Lektors - Elza Spodra Elste
10:30 - 11:30 Riga Food 2016 un 2017.gada rezultāti, Lektors - Guna Šulce
11:30 - 12:30 PVD aktualitātes mājražotājiem, Lektors - Diāna Pastare
12:30 - 13:00 Pieredze mājražošanas uzņēmuma izveidē – Ilzes gordumi, Lektors - Ilze Atvara- Briška

Mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana" - Preiļi

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana". Mācības tiek īstenotas LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD030816/V35 ietvaros.
Grupas Nr. LLKC25Pr04

Mācību norises laiks: 08., 09., 16. februāris plkst. 10:00
Mācību norises vieta:
08.02.2017. -09.02.2017. - LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
16.02.2017. - ZS Smilgas, Rožkalnu pag., Vārkavas nov.,

Seminārs: Kvalitatīvas skābbarības sagatavošana

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 26.01.2017. plkst. 11:00 (LLKC Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulvāris 21b) organizē semināru : Kvalitatīvas skābbarības sagatavošana.
Semināra programma:
11:00-11:10 Dalībnieku reģistrācija.
11:10-12:10 Semināra atklāšana. Kvalitatīvas rupjās lopbarības sagatavošanas un uzglabāšanas nozīmes liellopu produktivitātes un veselības nodrošināšanai. Zita Briška, LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante

Mācības "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" Preiļos

Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs“ organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Kursus vada higiēnas ārsts – Valentīna Petrova.
Kursi notiks 10. decembrī pulksten 10.00 Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā), Preiļos.
Maksa par kursiem 25.00 EUR.
Kursu apmeklētājiem tiek izsniegta apliecība.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26636243

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads