Preiļu novads

Informatīvs seminārs Preiļos "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 04.03.2019. plkst. 10:00 Preiļos organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Preiļu mūzikas un mākslas skolas 2. stāva zāle , Raiņa bulvāris 26, Preiļi

Seminārs Preiļos: Piena lopkopības ganāmpulku pārraugiem kvalifikācijas paaugstināšanai

LLKC Preiļu kosnultāciju birojs 05.03.2019. un 07.03.2019. organizē mācības esošajiem piena ganāmpulku pārraugiem kvalifikācijas paaugstināšanai.
Norises vieta: PVD 2.stāva zāle, Daugavpils iela 59, Preiļi, LV-5301, plkst. 10:00

Apmācību struktūra: 2 dienu mācības:
• 05.03.2019. – teorētiskās nodarbības;
• 07.03.2019. – praktiskās nodarbības;
Lektori: LLKC, LDC speciālisti, vetārsts;

Mācību maksa: 30 EUR
Pārraugi iegūs 8 teorētiskās + 8 praktiskās stundas.

Grupu tikšanās Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novada esošajiem un topošajiem mājražotājiem: Mājražošanas produkcijas dažādošana un labās prakses iepazīšana

LLKC Preiļu nodaļa 04.12.2018. plkst. 10:00 organizē grupas tikšanos Preiļu, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu esošajiem un topošajiem mājražotājiem. Tikšanās laikā paredzēts apmeklēt un iepazīt mājražotājas Gitas Usānes saimniecību.
Tikšanās tēma: Mājražotāju iepazīstināšana ar uzņēmējdarbības veidiem, sekmējot produkcijas ažādošanu saimniecībā. Jaunu ideju ierosme.

Pieteikšanās pie LLKC Preiļu novada lauku attīstības konsultantes Elzas Spodras Elstes, tel.nr. 29426188

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" biznesa ideju aizstāvēšana Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa organizē pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" biznesa ideju aizstāvēšanu.
Pasākuma norise: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, 14. novembrī plkst. 10:00
Dienas programma:
1. Biznesa plānu aizstāvēšana; Idejas vērtēs Vita Pučka, (AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Rēzeknes un Daugavpils reģionālo centru vadītāja); Ineta Liepniece (Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante; Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultante), Mārīte Vucenlazdāne ( Preiļu nodaļas vadītāja).

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņemējdarbības veicināšanai"5. mācību diena Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 02.11.2018. organizē 5. mācību dienu - aktivitātē " Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Norises laiks: no plkst. 10:00 - 16:30
Norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Dienas programma:
1) Uzņēmējdarbības pamati;
2) Finanšu plānošana - ieņēmumu/izdevumu analīze;
3) Finanšu plānošana - naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads