Preiļu novads

Preiļi | 26.09.-27.09.2022 | Mācības: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina visus bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājus uz mācībām: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.

Mācības notiks š.g. 26. un 27. septembrī, Preiļos, Raiņa bulvārī 21 B.
Dalība mācībās ir bez maksas.
Lai piedalītos mācībās, nepieciešams pieteikties līdz 23.09.2022.
Vietu skaits ierobežots!

26.08.2022., MKPC Preiļi| Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un meža atjaunošanu"

Semināra tēmas:

• Meža konsultāciju pakalpojumu centra aktualitātes. Iespējas meža īpašniekiem- meža apmeklējumi, konsultāciju projekts, semināri.
• Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā.
• Grozījumi MK noteikumos par meža atjaunošanu.
• Caurmēra noteikšanas metodes pēc parauglaukumiem un uzmērot visus valdošās koku sugas valdaudzes kokus.

Lektori: Astrīda Rudzīte (Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs, Vecākā mežsaimniecības konsultante); Mārtiņš Ulpe (Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs, Mežsaimniecības konsultants).

Informatīvais seminārs "Varrozes ierobežošanas metodes".

Lieliska iespēja biškopjiem un citiem interesentiem praksē apgūt varrozes ierobežošanas metodes! Piesakies!
LLKC Preiļu konsultāciju biroja informatīvais seminārs "Varrozes ierobežošanas metodes".
Adrese "Bitenieki", Stares, rožupes pagasts, Preiļu novads.
Kad? 01.08.2022
Cikos? 12:00-15:00
Apgūsim šādas tēmas:
* LLKC pakalpojumi un aktualitātes, pasākuma norise un dienas kārtība.
* Varroze, tās ierosinātāji un radītie traucējumi.
* Varrozes ierobežošanas metodes.
* Skudrskābes izmantošana varrozes ierobežošanā.

Preiļi | 06.09-07.09.2022| Mācības: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina visus bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājus uz mācībām: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.

Mācības notiks š.g. 6. un 7. septembrī, Preiļos, Raiņa bulvārī 21 B.
Dalība mācībās ir bez maksas.
Lai piedalītos mācībās, nepieciešams pieteikties līdz 02.09.2022.
Vietu skaits ierobežots!

Informatīvais seminārs "Varrozes ierobežošanas metodes".

LLKC Preiļu konsultāciju biroja informatīvais seminārs "Varrozes ierobežošanas metodes".
Adrese "Bitenieki", Stares, rožupes pagasts, Preiļu novads.
Kad? 01.08.2022
Cikos? 12:00-15:00

Apgūsim šādas tēmas:
* LLKC pakalpojumi un aktualitātes, pasākuma norise un dienas kārtība.
* Varroze, tās ierosinātāji un radītie traucējumi.
* Varrozes ierobežošanas metodes.
* Skudrskābes izmantošana varrozes ierobežošanā.
* Prakstiskais darbs dravā.

Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba”

Šī gada 15. un 16. jūlijā Preiļu parkā pie zirgu staļļa un pludmalē norisināsies bezatkritumu un videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai veltīts Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba”. Festivāls ir daļa no šīgada Preiļu Parka svētkiem!

Festivāls tiek rīkots Preiļu novada pašvaldības pārrobežu projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” un tā ir viena no aktivitātēm, kuru mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību ekoloģijas jautājumiem, īpašu vērību veltot tieši vēsturiskajiem parkiem un to unikālajai ekosistēmai.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs plāno mācības: "“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana ”.

Komplektējam jaunu grupu mācībām!
LLKC Preiļu konsultāciju birojs plāno mācības: “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.
Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalīties tie lauksaimnieki un zemes īpašnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1., 2., 3. vai 4. zālāju ražības klase).
Mācības klātienē.
Dalībnieku skaits ierobežots.

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads