Preiļu novads

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Eiropas Zaļais kurss"

Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas zaļais kurss ES pārveidos par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā līdz 2050. gadam pielikts punkts siltumnīcefekta gāzu neto emisijām, ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas, novārtā nav atstāts neviens cilvēks un neviens reģions. Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par Eiropas zaļo kursu un mežsaimniecības nākotnes lomu tajā.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Preiļu konsultāciju biroja 1.mācību diena

SIA Lavijas lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu konultāciju biroja rīkota 1.mācību diena.
Valsts lauku tīkla pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.

"Laukiem būt" 1. mācību dienas plāns:

*Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība.
*Uzņēmējdarbības pamati
Marika Rudzīte Griķe (uzņēmēja, biznesa un sociālo projektu vadītāja)

Preiļu konsutāciju biroja"Laukiem būt" informatīvā diena.

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra reiļu konsultāciju birojs aicina aktīvus, radošus un idejām bagātus jauniešus piedalīties pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Pirmā kopīgā tikšanās 15.10.2021 plkst.9.30 Preiļu pludmales kafejnīcā "Pampūkas"- Preiļos, Daugavpils ielā 53A. Atnāc uz informatīvo dienu un uzzini vairāk!

Tiešsaites informatīvais seminārs ZOOM platformā "Produktivitātes uzlabošanas iespējas truškopībā"

Tiešsaites informatīvais seminārs ZOOM platformā "Produktivitātes uzlabošanas iespējas truškopībā"
19.10.2021. plkst. 10.00-11.40

* LLKC piedāvātie pakalpojumi un aktualitātes lauksaimniekiem;
Lektore: Iveta Sondore, LLKC Preiļu biroja uzņēmējdarbības konsultante

Informatīvais seminārs “Parazīti un to apkarošana liellopu ganāmpulkā”

Informatīvais seminārs
“Parazīti un to apkarošana liellopu ganāmpulkā”
12.10.2021. plkst. 10.00-12:05, ZOOM vidē
*Ievads, LLKC aktualitātes.
Lektore: Iveta Sondore, Uzņēmējdarbības konsultante
*Parazītu izplatība un adraudējums liellopu ganāmpulkos;
*Parazītu identifikācijas nozīme un izplatības ierobežošanas iespējas;
Lektors: Dainis Arbidāns, LLKC Veterinārmedicīnas konsultants-eksperts
*Parazītu ietekme uz ganāmpulku un ekonomiskajiem rādītājiem
Lektore: Zita Briška, LLKC Lopkopības konsultante

Tiešsaites informatīvais seminārs ZOOM platformā "Aktualitātes bioloģiskajā biškopībā un likumdošanā"

Informatīvais seminārs “Aktualitātes bioloģiskajā biškopībā un likumdošanā”
Seminārs notiks 08.10.2021 plkst.10.00-13.15. ZOOM platformā.
*LLKC piedāvātie pakalpojumi biškopjiem.
Lektore: Iveta Sondore, LLKC Preiļu biroja uzņēmējdarbības konsultante.
*Bioloģiskā biškopība - kā kļūt par bioloģisko biškopi.
*Likumdošanas aktualitātes bioloģiskajā biškopībā.
*Jautājumi un diskusijas.
Lektors: Guntars Melnis, LLKC konsultants biškopībā.

Tiešsaites informatīvais seminārs ZOOM platformā " Aktualitātes piena lopkopības saimniecībām"

Informatīvais seminārs 24.09.2021. plkst. 10:00 - 11:45
" Aktualitātes piena lopkopības saimniecībām" tiešsaistes platformā ZOOM.
Semināram obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 23. Septembrim plkst.9.00, aizpildot pieteikuma veidlapu, spiežot uz saites:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7-oqasdUaf6s10BBSC6zRzh2VteTK...

Preiļu novads, Preiļu pagasts "Mežsētas" | informatīvais seminārs - Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu retināšanai

Semināra dalībniekeim būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju sakarā ar Izmaiņas ES atbalsta saņemšanu jaunaudžu retināšanai 7.kārtā. Praktiski mežā būs iespējams iespējams piedalīties jaunaudžu apsekošanā, kopšanas intensitātes izvērtēšanā un iegūt praktiskus padomus kopjamo kociņu izvēlē. Tāpat būs iespējams novērtēt dzīvnieku blīvuma ietekmi uz jaunaudžu retināšanu apšu platībās.

Mācību brauciens piena lopkopības saimniecībām: Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs lauku uzņēmējiem piedāvā doties mācību braucienā uz piena lopkopības saimniecībām.
Brauciena tēma: “Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana - dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi”
*24.08.2021.
*Plkst. 8:30 izbraukšana no Preiļiem, atgriešanās līdz 17:30
*Līdzmaksājums 20 EUR
*Pieteikšanās pie Jolantas Augšpūles, 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads