Preiļu novads

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža atjaunošanas sezonas aktualitātes"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par stādu pieejamību LVM kokaudzētavās, kā arī par dažādiem stādu veidiem un to priekšrocībām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/WguqDkfrgM5zrjKq5
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma| Informatīvais seminārs: Aktualitātes platībmaksājumu saņemšanā un bioloģiskajālauksaimniecībā 2021.gadā

Norises laiks: 27.04.2021.
Norises vieta: Zoom vide
Programma:
1. Aktualitātes platībmaksājumu saņemšanai 2021.gadā. Lauku apsekošana un kontroles. Lauku atbalsta dienesta aktualitātes LAP pasākumos. Lektori: LAD pārstāvji.
2. Aktualitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā. Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija un tās prasības. Sagatavošanās sertifikācijas procesam jaunajiem un esošajiem klientiem. Biežāk pieļautās kļūdas un neprecizitātes dokumentu sagatavošanā. Lektors: Baiba Tīdemane, Vides kvalitāte

Preiļu novads, Pelēču pagasts "Bērza rubeņi" pulcēšanās pie Preiļu mežniecības- Preiļu pag., Mežsētas- plst. 9:45| Informatīvais seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem, MKPC pieejamais ES atbalsts"

Praktisks seminārs āra apstākļos. ES atbalsts meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām. Meža atjaunošana pēc dabas katastrofām. Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. MKPC aktualitātes - meža inventarizācija, konsultāciju projekts.

Preiļu novads, Dzeņu mājas | Informatīvais seminārs "MKPC darbība, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem."

Preiļu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante informē par MKPC pasākumiem saistībā ar ES atbalstu. Preiļu mežniecības pārstāvis iepazīstina ar aktuālāko informāciju Valsts meža dienestā.Turpinājumā ir izbraukums uz plantāciju mežaudzi.

Attālināti notiks E-lauka diena par slaucamo govju ganību sistēmām

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Ramanīši”, biedrību “Latvijas Zemnieku federācija” un AREI aicina apmeklēt e-lauka dienu par slaucamo govju ganību sistēmām.

Norises datums: 18.06. 2020. Laiks: plkst. 9.30-11.10.

E-lauka dienā būs iespēja uzzināt par slaucamo govju ganību sistēmām, lopbarības zālaugiem un ganību ierīkošanu. Varēsiet iepazīties ar  demonstrējuma starprezultātiem z/s “Ramanīši”.

Informatīvs seminārs Preiļu nov. | Meža aizsardzības aktualitātes 2020.g.Pieejamais atbalsts meža īpašniekiem

Meža aizsardzības aktualitātes 2020.gadā. Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem.Konsultāciju projekts, arodapmācības, mežu apmeklējumi. Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem.Konsultāciju projekts, arodapmācības, mežu apmeklējumi

Augkopības produkcijas ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana

O4.03.2020.z.s Liepkalns bioloģisko graudaugu ,pākšaugu un eļļas augu audzēšana un pārstrāde. Inovatīvi risinājumi jaunu bioloģisko pārtikas produktu izstrāde. Bioloģisko graudkopības saimniecību ražības kāpināšana un produkcijas realizācijas iepējas kokkurētspējas uzlabošanas nolūkā.

z/s Kotiņi graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana un pārstrāde. Moderno tehnoloģiju pielietojums graudkopībā. Graudaugu pirmapstrādes komplekss un pašražotās produkcijas pārstrāde,tiešā tirdzniecība pievienotās vērtības radīšanai un konkurētspējas palielināšanai.

V Starptautiskā Latgales reģiona biškopju konference

Konferences atklāšana
Preiļu novada domes pārstāvis.
Latvijas Biškopības biedrības Preiļu nodaļas attīstība
M. Vucenlazdāne, LBB Preiļu nodaļas vadītāja
Darvina biškopība – atskats no kongresa “APIMONDIA 2019”.
A. Krauze, LBB valdes priekšsēdētājs
Varra – mūžīgi mainīgā. Jauna pieeja problēmas ierobežošanai.
J.Šteiselis, LBB padomes priekšsēdētājs
Zināšanas Varroa ērces bioloģijā palīdz ierobežot kaitēkli praksē. V.Brusbārdis, LBB pētnieks
Pret varru līdzekļu ietekme uz ērcēm un bitēm. I. Eglīte LBB pētniece
Kafijas pauze

Preiļi | Apmācības AAL apliecības iegūšanai

26. februārī plkst . 09.00–16.00 organizējam apmācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoriem – personām, kuras smidzina augu aizsardzības līdzekļus. Operatoru apliecības iegūšanai kursi – 50.00 eiro (t.sk. PVN). Mācību maksā iekļauta apmācība, VAAD tests (operatoriem) un apliecība, ko saņems mācību noslēgumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads