Preiļi ZOOM Tiešsaite | 12/18/20.04.2023 | Mācības | "Dzīvnieku labturība piena lopkopības saimniecībā"

Datums: 
12. Aprīlis, 2023 līdz 20. Aprīlis, 2023
Vieta: 
LLKC Preiļu birojs tiešsaites platforma ZOOM

LLKC Preiļu birojs piedāvā iespēju tiem, kas nepaguva pieteikties uz mācību grupu piena lopkopības saimniecībām.

Papildus mācību grupa: "Dzīvnieku labturība piena lopkopības saimneicībā"

Mācības kvalifikācijas celšanai piena lopkopības saimniecībām (16h)
Mācības notiks mācības notiks attālināti (Zoom)
Mācību tēmas pa dienām:
1) 12.04.2023. 10:00–15.00
Likumdošana un normatīvie akti piena lopkopības saimniecībā. Uzskaites žurnāli piena lopkopības saimniecībā.
Augsne un tās sagatavošana augstražīgas lopbarības iegūšanai.
Lopbarība: Pareiza spēkbarības sagatavošanas tehnoloģija. Kvalitatīva pašgatavotā lopbarība, tās ietekme uz ēdināšanu.
2) 18.04.2023. 10:00–13.30
Ēdināšana: Slaucamo govju ēdināšana.Barības deva un tās nozīme.
Labturība: Labturības prasības liellopu turēšanā. Pareiza kūtsmēslu apsaimniekošana, uzglabāšana un uzskaite.
3) 20.04.2023. 9:00–14.00
Organisko mēslošanas līdzekļu izmantošanas iespējas augstražīgas lopbarības sagatavošanai un ganību ierīkošanai.
Labturība: Ieteikumi ganību perioda uzsākšanai. Piena kvalitātes uzlabošanas iespējas.
Mastīti un somatisko šūnu skaits, to ietekmējošie faktori.
Lektori:
Mairis Ormanis: LLKC Preiļu KB Lopkopības konsultants;
Arvis Spuriņš: LLKC Preiļu KB Augkopības konsultants;
Inese Magdalenoka: LLKC Preiļu KB Augkopības konsultante;
Anita Miltiņa: LLKC Daugavpils KB Lopkopības konsultante.
Mācības ir par maksu. Cena - 50 Eur
Pieteikšanas līdz 10. aprīlim.
LLKC Preiļu konsultāciju biroja Uzņēmējdarbības konsultante
Iveta Sondore mob. 26444373 vai 65381261,
e-pasts: iveta.sondore@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Iveta Sondore t.26444373; iveta.sondore@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: