* Riebiņu novads

Saimniecību apmeklējums "Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana-dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi"

20. februārī Jēkabpils KB organizē saimnieību apmeklējumu "Lopkopības nozares efektivitātes palielināšana-dažādu dzīvnieku ganāmpulka pārvaldības pieredze, ekonomiska apsaimniekošana un profilaktiskie pasākumi" uz Riebiņu un Viļānu novadiem.

Mācības "Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās - darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana"

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2019.gada 6.-7. novembrī organizē mācības „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.

Mācību norises vietas: Stabulnieku kultūras nams (Skolas iela 3, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, LV-5333) un z/s Ozollejas, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, LV-5333.

Informatīvs seminārs Riebiņu nov.| Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Aktualitātes ES maksājumos 2019.gada platību sezonā.Aktualitātes integrētajā laukaugu audzēšanā. Grāmatvedības aktualitātes
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem.Aktualitātes LAP pasākumos. ES atbalsts mežsaimniecībā(jaunaudžu retināšana, meža
ieaudzēšana). Konsultāciju projekts, mācību braucieni

Informatīvs seminārs Sīļukalnā "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 05.03.2019. plkst. 10:00 Preiļos organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde, Latgales iela 3, Sīļukalns, Riebiņu nov.,

Informatīvs seminārs Stabulniekos "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 03.04.2019. plkst. 10:00 Stabulnieku kultūras centrā organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., LV-5333

Pieredzes apmaiņas brauciens: Zivsaimniecības popularizēšana skolās

LLKC Preiļu nodaļa organizē pieredzes apmaiņas braucienu "Zivsaimniecības popularizēšana skolās". Pieredzes apmaiņas braucienā piedalās Riebiņu vidusskolas 6. un 7. klases skolēni.
Brauciena programma:
1. Dabas izglītības centrs "Rāzna". Populārākās zivju sugas Latvijā. Makšķerēšanas noteikumi, to ievērošana. Ūdenstilpnes dzīve un cilvēka loma tajā. Informatīvas un izglītojošas spēles - par un ap zivīm. Regīna Indrike (Dabas izglītības centra "Rāzna" vadītāja).

Stabulnieki | Informatīvais seminārs: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Stabulnieku teritoriālā pagasta pārvalde, Skolas iela 3, Stabulnieki,
Norises laiks: 13.aprīlis plkst. 13:15
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Galēni | Informatīvais seminārs: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Galēnu pagasta pārvalde, Liepu iela 1, Galēni, Riebiņu novads
Norises laiks: 13.aprīlis plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Preiļi | Informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"
Semināra norises vieta: Preiļu novada domes zāle, Raiņa bulvāris 19, Preiļi
Norises laiks: 10.aprīlis plkst. 10:00

Lapas

Subscribe to RSS - * Riebiņu novads