* Riebiņu novads

Silajāņi, Riebiņu nov. | Informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Silajāņu pagasta teritoriālā pārvalde, Miera iela 1, Silajāņi, Riebiņu novads
Norises laiks: 9.aprīlis plkst. 12:30
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Semināra ilgums 3 stundas.

Riebiņi | Informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Riebiņu kultūras centrs, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads
Norises laiks: 9.aprīlis plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Semināra ilgums 2 stundas.

Sīļukalns | Informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"
Semināra norises vieta: Sīļukalna kultūras nams, Latgales iela 1A, Sīļukalns, Riebiņu novads
Norises laiks: 5.aprīlis plkst. 10:00

Sīļukalns | Informatīvs seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Sīļukalna kultūras nams, Latgales iela 1A, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads
Norises laiks: 6.aprīlis plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Izmaiņas tiešmaksājumos un zaļināšanas prasībās. Bioloģiskā lauksaimniecība. Jaunumi integrētajā laukaugu audzēšanā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3) NVA aktualitātes. Vakanču gadatirgus.
4) Altum aktuālie piedāvājumi uzņēmējiem.

Rušona | Informatīvais seminārs ''Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu''

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Kastīre, Liepu iela 5A, Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde
Norises laiks: 4.aprīlis plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Semināra ilgums 3 stundas.

Informatīvs seminārs Riebiņu novadā - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"praktiskā realizēšana: meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai; meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai,jaunaudžu retināšanai, mežaudžu nonaiņai. Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušu zemju īpašniekiem.Informācija par
Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanu. Bezmaksas konsultācijas mežsaimniecībā.

Uzņēmējdarbības nozaru popularizēšana vispārizglītojošajās skolās - Galēnu pamatskolā

LLKC Preiļu nodaļa 28.04.2017. organizē informatīvu dienu Galēnu pamatskolas 8.-9.klases skolēniem. Pasākuma nosaukums: Uzņēmējdarbības nozaru popularizēšana vispārizglītojošajās skolās. Pasākuma sākums plkst. 13:00 - 15:10
Dienas programma:
1. Uzņēmējdarbības iespējas laukos. Lektors: Tekla Mediņa, Ilga Ušacka
2. No hobija līdz biznesam - ģitāru izgatavošana. Lektors: Māris Balodis
3. Maira Vēvera saimniekošanas pieredze piena lopkopībā un gaļas liellopu audzēšanā. Lektors: Mairis Vēvers

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu Galēnos

LLKC Preiļu nodaļa 25.04.2017. organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Semināra norises vieta: Riebiņu novads, Galēnu pagasta teritoriālā pārvalde
Semināra sākums plkst. 13:30
Semināra ilgums 3h

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu Sīļukalnā

LLKC Preiļu nodaļa 25.04.2017. organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Semināra norises vieta: Riebiņu novads, Sīļukalna pagasta teritoriālā pārvalde
Semināra sākums plkst. 10:00
Semināra ilgums 3h

Lapas

Subscribe to RSS - * Riebiņu novads