Saldus novads

Saldus nov. | Lauka diena par pākšaugu audzēšanu

LLKC sadarbībā ar zemnieku saimniecību “Čakstes” Nīgrandes pagastā, Saldus novadā aicina apmeklēt lauka dienu par izaicinājumiem un iespējām pākšaugu audzēšanā. Lauka diena tiek organizēta starptautiska projekta “Ilgtspējīgas, tauriņziežus ietverošas lauksaimniecības sistēmas, lopbarības un pārtikas ķēdes nodrošināšana Eiropas Savienībā” (LEGVALUE) ietvaros.

Lauka diena notiks 6. jūnijā plkst. 11 z/s “Čakstes” Nīgrandes pagastā, Saldus novadā.

SALDUS | mācības "ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības “Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”.

Datumi: 05., 12.jūnijs (obligāta dalība abās mācību dienās)

Laiks: 10.00 – 16.30 (Abas mācību dienas, kopā 16 akadēmiskās stundas)

Vieta:

* 05.jūnijs: Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs, LLKC Saldus konsultāciju birojs
* 12.jūnijs: Saldus/Brocēnu novada pļavas (tiks precizēts)

Lektore: LINDA UZULE

Mācību tēmas skatīt pielikumā (mācību programma).

SALDUS | Mājražotāju seminārs

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina mājražotājus uz mājražotāju grupu konsultāciju!

Seminārs plānots š.g. 14. maijā (otrdiena), plkst. 11:00, LLKC Saldus konsultāciju biroja telpās, Striķu ielā 2.

Semināra tēma ir "Tirdzniecības vietas noformēšana un digitālā satura radīšana".

Pasākuma norise:

* Informācija par pasākumu "Novada garša";
* Noformējuma veidošana produktu fotogrāfēšanai kopā ar Kristīni Treidenu;
* Padomi fotogrāfijas uzņemšanai no Lauras Gudzinskas.

SALDUS, seminārs | Aktuālā informācija lauku saimniecībām

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt informatīvo semināru “Aktuālā informācija lauku saimniecībām”, kurš tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros.

Datums: 26.aprīlis
Laiks: semināra sākums 10:00, plānotais seminārs ilgums: 3 stundas
Vieta: Saldus, Viesnīcas iela 1 (Lauku atbalsta dienests), 3.stāva zāle

Seminārā piedalīsies:

Informatīvs seminārs Saldus nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Meliorāciju sistēmu uzturēšana. Kompensācijas par mežsaimniecības ierobežojumiem. Kosultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi.

ES atbalsts meža īpašniekiem, jaunaudžu retināšana un meža ieaudzēšana. MKPC konsultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi LAP apmācību iespējas mežsaimniecībā

Saldus | Netradicionālo augu audzēšana

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības “Netradicionālo augu audzēšana (ārstniecības augi)”.

Datumi: 23., 24. aprīlis (obligāta dalība visās mācību dienās)

Ilgums: 16 akadēmiskās stundas

Laiks: 10.00–16.30

Vieta: LLKC Saldus konsultāciju birojs (Saldus, Striķu iela 2, 2. stāvs)

Maksa: 30,25 Eur (saimniecībām, kurām pēdējā noslēgtā gadā apgrozījums ir bijis līdz 15 000 eiro), 60,50 eiro (tām, kurām > 15 000 eiro). Mācību maksā iekļauts PVN, pusdienas un kafijas pauzes, mācību materiāli.

Informatīvs seminārs Saldus nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Meliorāciju sistēmu uzturēšana. Kompensācijas par mežsaimniecības ierobežojumiem. Kosultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi.

Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos. Meliorācijas sistēmu
uzturēšana, ekspluatācija un kadastra ģeotelpisko datu kopu izsniegšana. ES atbalsts meža īpašniekiem, meža ieaudzēšana un jaunaudžu
kopšana. Konsultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi. Diskusijas,jautājumi.

Saldus | Seminārs "Priekšnosacījumi veselīgai ražai siltumnīcās"

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt informatīvo semināru “Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas iegūšanai siltumnīcās”, kurš tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros.

Datums: 26.februāris

Laiks: semināra sākums 10:00 (semināra ilgums aptuveni 4 h)

Vieta: Saldus, Viesnīcas iela 1 (Lauku atbalsta dienests), 3.stāva zāle

Lektors: MĀRIS NARVILS (LLKC vecākais speciālists dārzkopībā)

Semināra laikā lektors uzsvaru liks uz 2 galvenajām tēmām:

Saldus | Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju APLIECĪBAS IEGŪŠANAS MĀCĪBAS

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana”.

Datumi: 12., 13., 18., 19.marts (obligāta dalība visās mācību dienās)

Ilgums: 32 akadēmiskās stundas

Laiks: 09.30 – 16.45/ 16:00/ 14:30 (precīzu laika sadalījumu skatīt mācību programmā)

Vieta: LLKC Saldus konsultāciju birojs

Lektori:

VITA CIELAVA
JĀNIS KAŽOTNIEKS

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads