Saldus novads

Informatīvs seminārs Saldus novadā - ES atbalsta "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā apakšpasākuma "Meža ieaudzēšana" realizācijas iespējas.

Lauksaimniecībā neizmantojamā zeme,kā to "pārveidot" par mežu.Operatīvā informācija par pieteiktajiem projektiem 4.kārtā. Praktiski padomi projektu realizēšanā. Informācija par mežsaimniecības kooperatīvu "Mūsu mežs". Eiropas biotopu kartēšana. Jautājumi,diskusijas

SALDŪ Tikšanās ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs aicina lauksaimniekus uz tikšanos par rudens klimatisko apstākļu radītajām problēmām.

23. oktobrī, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies uz Saldu, lai tiktos ar lauksaimniekiem, kuru sējumiem lietavu radītie plūdi nodarījuši ievērojamus postījumus, un klātienē gūtu plašāku ieskatu par postījumu apmēriem.

Lauksaimnieki aicināti ierasties uz tikšanos Saldū, Viesnīcas ielā 1, Lauku atbalsta dienesta (LAD) 3.stāva zālē, plkst.10:00.

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 5.mācību diena un noslēguma diena SALDŪ

Pēc aizvadītās Jauniešu mācību informatīvās dienas, pieredzes apmaiņas brauciena un 3 intensīvām mācību dienām lektora Ulda Drišļuka vadībā 3.novembrī būs mācību noslēguma diena.

Dienas pirmajā pusē ir paredzēts mācību noslēgums, kad Saldus konsultāciju birojā pie jauniešiem viesosies pārstāvji no Saldus rajona attīstības biedrības (ar stāstu par LEADER iespējam), finanšu institūcijas ALTUM un Kurzemes biznesa inkubatora.

Viesi pastāstīts par katras organizācijas piedāvājumiem, kā arī par veiksmīgi īstenotajām idejām.

Informatīvais seminārs EZERĒ

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz informatīvajiem semināriem "Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem".

Plānoti 2 informatīvie semināri:

24.oktobris (otrdiena): Ezere, Centra iela 1A, Ezeres kultūras nams, plkst.10:00;
25.oktobris (trešdiena): Saldus, Viesnīcas iela 1, Lauku atbalsta dienests, 3.stāva zāle, plkst.10:00.

Informatīvā semināra tēmas:

Informatīvais seminārs SALDŪ

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina uz informatīvajiem semināriem "Aktuāla informācija lauku iedzīvotājiem".

Plānoti 2 informatīvie semināri:

24.oktobris (otrdiena): Ezere, Centra iela 1A, Ezeres kultūras nams, plkst.10:00;
25.oktobris (trešdiena): Saldus, Viesnīcas iela 1, Lauku atbalsta dienests, 3.stāva zāle, plkst.10:00.

Informatīvā semināra tēmas:

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 4.mācību diena SALDŪ

Pēc aizvadītās Jauniešu mācību informatīvās dienas un pieredzes apmaiņas brauciena, jauniešiem, kuri pieteicās mācībām Saldus konsultāciju birojā, sākas aktīvs mācību periods, kura laikā jauniešiem ir jāizstrādā savām idejām Biznesa plāni.

30. oktobrī jaunieši turpinās mācības lektora Ulda Drišļuka vadībā.

Mācību tēmas:
• PREZENTĒŠANAS PRASMES
• UZŅĒMUMA VADĪBA, PERSONĀLS
Uzņēmuma organizatoriskā struktūra, vadītāja loma uzņēmumā, personāla politika.
• FINANŠU PLĀNOŠANA
Potenciālo risku apraksts,riska novēršanas vai samazināšanas paņēmieni.

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 3.mācību diena SALDŪ

Pēc aizvadītās Jauniešu mācību informatīvās dienas un pieredzes apmaiņas brauciena, jauniešiem, kuri pieteicās mācībām Saldus konsultāciju birojā, sākas aktīvs mācību periods, kura laikā jauniešiem ir jāizstrādā savām idejām Biznesa plāni.

16. oktobrī jaunieši turpinās mācības lektora Ulda Drišļuka vadībā.

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 2.mācību diena SALDŪ

Pēc aizvadītās Jauniešu mācību informatīvās dienas un pieredzes apmaiņas brauciena, jauniešiem, kuri pieteicās mācībām Saldus konsultāciju birojā, sākas aktīvs mācību periods, kura laikā jauniešiem ir jāizstrādā savām idejām Biznesa plāni.

9. oktobra mācību dienā paredzēts iepazīties ar lektoru Uldi Drišļuku, kurš ar jauniešiem intensīvi strādās 3 dienas. Lektoram ir profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, un ikdienā viņš strādā Liepājas Universitātē.

Pieredzes apmaiņas brauciens Saldus jauniešu mācību dalībniekiem

Jauniešu mācību ietvaros tiek rīkots pieredzes apmaiņas brauciens, kura laikā dosimies uz Liepājas pusi.

Viesosimies pie trim iedvesmojošiem jauniešiem, kuri dalīsies ar saviem stāstiem un pieredzi uzņēmējdarbībā. Pieredzes apmaiņas brauciens tiek organizēts pirms teorijas apguves un biznesa plānu rakstīšanas, lai rosinātu jauniešus uz to, ka viņi var vairāk kā domā.

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads