Saldus novads

SALDUS, seminārs | Aktuālā informācija lauku saimniecībām

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt informatīvo semināru “Aktuālā informācija lauku saimniecībām”, kurš tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros.

Datums: 26.aprīlis
Laiks: semināra sākums 10:00, plānotais seminārs ilgums: 3 stundas
Vieta: Saldus, Viesnīcas iela 1 (Lauku atbalsta dienests), 3.stāva zāle

Seminārā piedalīsies:

Informatīvs seminārs Saldus nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Meliorāciju sistēmu uzturēšana. Kompensācijas par mežsaimniecības ierobežojumiem. Kosultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi.

ES atbalsts meža īpašniekiem, jaunaudžu retināšana un meža ieaudzēšana. MKPC konsultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi LAP apmācību iespējas mežsaimniecībā

Saldus | Netradicionālo augu audzēšana

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības “Netradicionālo augu audzēšana (ārstniecības augi)”.

Datumi: 23., 24. aprīlis (obligāta dalība visās mācību dienās)

Ilgums: 16 akadēmiskās stundas

Laiks: 10.00–16.30

Vieta: LLKC Saldus konsultāciju birojs (Saldus, Striķu iela 2, 2. stāvs)

Maksa: 30,25 Eur (saimniecībām, kurām pēdējā noslēgtā gadā apgrozījums ir bijis līdz 15 000 eiro), 60,50 eiro (tām, kurām > 15 000 eiro). Mācību maksā iekļauts PVN, pusdienas un kafijas pauzes, mācību materiāli.

Informatīvs seminārs Saldus nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Meliorāciju sistēmu uzturēšana. Kompensācijas par mežsaimniecības ierobežojumiem. Kosultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi.

Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos. Meliorācijas sistēmu
uzturēšana, ekspluatācija un kadastra ģeotelpisko datu kopu izsniegšana. ES atbalsts meža īpašniekiem, meža ieaudzēšana un jaunaudžu
kopšana. Konsultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi. Diskusijas,jautājumi.

Saldus | Seminārs "Priekšnosacījumi veselīgai ražai siltumnīcās"

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt informatīvo semināru “Priekšnosacījumi kvalitatīvas un veselīgas ražas iegūšanai siltumnīcās”, kurš tiek organizēts Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros.

Datums: 26.februāris

Laiks: semināra sākums 10:00 (semināra ilgums aptuveni 4 h)

Vieta: Saldus, Viesnīcas iela 1 (Lauku atbalsta dienests), 3.stāva zāle

Lektors: MĀRIS NARVILS (LLKC vecākais speciālists dārzkopībā)

Semināra laikā lektors uzsvaru liks uz 2 galvenajām tēmām:

Saldus | Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju APLIECĪBAS IEGŪŠANAS MĀCĪBAS

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt mācības “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana”.

Datumi: 12., 13., 18., 19.marts (obligāta dalība visās mācību dienās)

Ilgums: 32 akadēmiskās stundas

Laiks: 09.30 – 16.45/ 16:00/ 14:30 (precīzu laika sadalījumu skatīt mācību programmā)

Vieta: LLKC Saldus konsultāciju birojs

Lektori:

VITA CIELAVA
JĀNIS KAŽOTNIEKS

SALDUS | “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās”

LLKC Saldus konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas mācības “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (piena lopkopība).

Datumi: 19., 20., 22.februāris (obligāta dalība visās mācību dienās)

Laiks: 10.00 – 16.30 (Visas mācību dienas, kopā 24 akadēmiskās stundas)

Vieta:

* 19., 20. februāris: Saldus, Striķu iela 2, 2.stāvs, LLKC Saldus konsultāciju birojs
* 22.februāris: LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce" un Z/S “Dukāti” (Auces novads)

Lektores:

Saldus | Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību atjaunošanai

LLKC Saldus konsultāciju birojs organizē mācības "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību PĀRREĢISTRĒŠANAI".

Mācību datums: 29.janvāris
Sākuma laiks: 09.00
Ilgums: 6 stundas
Pieteikšanās līdz: 28.janvārim

Sīkāka informācija un pieteikšanās zvanot pa tālruni: 25494380 vai rakstot e-pastu: signe.bumbiere@llkc.lv.

Saldus | Apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību iegūšanai

LLKC Saldus konsultāciju birojs rīko mācības "Pamatapmācība 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību IEGŪŠANAI".

Mācību datumi: četras februāra dienas (tiks precizētas, kad nokomplektēsies mācību grupa)

Sīkāka informācija un pieteikšanās zvanot pa tālruni: 25494380 vai rakstot e-pastu: signe.bumbiere@llkc.lv.

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads