Saldus novads

Informatīvs seminārs Saldū - ES projektu realizācijas aktualitātes – pieredzes apmaiņa un ierosmes

Iepriekšējos periodos apmežotās lauksaimniecībā neizmantotās zemes. Audžu augšanas gaitas un veikto agrotehnisko pasākumu izvērtēšana. Ar ES atbalstu izkoptās un vēl kopjamās jaunaudzes – pozitīvā pieredze un kļūdas. Baltalkšņu audžu nomaiņa – ieceres un izdarītais. Projektu otrās kārtas rezultāti. Darbu secība, kad projekts realizēts. Platību uzmērīšana un pieļaujamās kļūdas noteikšana. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums.

Informatīvais seminārs Rubas pagastā ''Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām''

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa organizē BEZMAKSAS INFORMATĪVO SEMINĀRU
31.03.2016 plkst.10:00, Rubas pagasta tautas namā
"PAR ES UN VALSTS LIKUMDOŠANAS IZMAIŅĀM"
Semināra programmā:
- aktualitātes grāmatvedībā; Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana;
- aktualitātes lopkopībā;
- aktualitātes augkopībā;
- LEADER finansējuma piesaistes iespējas;
- Altum finansējuma piesaistes iespējas.

Informatīvs seminārs Kursīšu pagastā ''Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām''

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa organizē BEZMAKSAS INFORMATĪVO SEMINĀRU
30.03.2016 plkst.10:00, Kursīšu pagasta pārvaldes zālē
"PAR ES UN VALSTS LIKUMDOŠANAS IZMAIŅĀM"
Semināra programmā:
- aktualitātes grāmatvedībā; Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana;
- aktualitātes lopkopībā;
- aktualitātes augkopībā;
- LEADER finansējuma piesaistes iespējas;
- Altum finansējuma piesaistes iespējas.

Informatīvais seminārs Saldū ''Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām''

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa organizē BEZMAKSAS INFORMATĪVO SEMINĀRU
29.03.2016 plkst.10:00, LLKC Saldus biroja semināru zālē, Striķu ielā 2, Saldus
"PAR ES UN VALSTS LIKUMDOŠANAS IZMAIŅĀM"
Semināra programmā:
- aktualitātes grāmatvedībā; Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana;
- aktualitātes lopkopībā;
- aktualitātes augkopībā;
- LEADER finansējuma piesaistes iespējas;
- Altum finansējuma piesaistes iespējas.

Informatīvs seminārs Kalnos, Saldus novadā '' Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām''

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa organizē BEZMAKSAS INFORMATĪVO SEMINĀRU
24.03.2016 plkst.10:00, Kalnu kultūras namā
"PAR ES UN VALSTS LIKUMDOŠANAS IZMAIŅĀM"
Semināra programmā:
- aktualitātes grāmatvedībā; Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana;
- aktualitātes lopkopībā;
- aktualitātes augkopībā;
- LEADER finansējuma piesaistes iespējas;
- Altum finansējuma piesaistes iespējas.

Informatīvs seminārs Saldū - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē

Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm.
Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam.
Iespējamā rīcība ar iepriekšējās kārtas „zem svītras palikušajiem projektiem”. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums

Pamatapmācība AAL operatoru apliecības IEGŪŠANAI Saldū

LLKC Saldus konsultāciju birojs 24.februārī, Saldus konsultāciju biroja telpās organizē pamatapmācības
"AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAS OPERATORU" apliecības IEGŪŠANAS mācības.
Mācību ilgums: 5 stundas
Pieteikšanās obligāta, līdz 19.02.2016 aizpildot un iesniedzot LLKC Saldus konsultāciju birojā:
-iesniegumu VAAD;
- iesniegumu LLKC;
- 1 fotogrāfiju (3x4cm).
Iesniegumu veidlapas pielikumā, vai tās var saņemt Saldus konsultāciju birojā.
Sīkāka informācija:

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases AAL apliecību PAGARINĀŠANAI Saldū

LLKC Saldus konsultāciju birojs 16.februārī, Saldus konsultāciju biroja telpās organizē pamatapmācības
"PROFESIONĀLĀ AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJA APLIECĪBAS, DARBĪBĀM AR 2.REĢISTRĀCIJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM" apliecības PAGARINĀŠANAS mācības.
Mācību ilgums: 6 stundas
Pieteikšanās obligāta, līdz 12.02.2016 aizpildot un iesniedzot LLKC Saldus konsultāciju birojā:
-iesniegumu VAAD;
- iesniegumu LLKC;
- 1 fotogrāfiju (3x4cm).
Iesniegumu veidlapas pielikumā, vai tās var saņemt Saldus konsultāciju birojā.
Sīkāka informācija:

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads