Saldus novads

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases AAL apliecību PAGARINĀŠANAI Saldū

LLKC Saldus konsultāciju birojs 16.februārī, Saldus konsultāciju biroja telpās organizē pamatapmācības
"PROFESIONĀLĀ AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJA APLIECĪBAS, DARBĪBĀM AR 2.REĢISTRĀCIJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM" apliecības PAGARINĀŠANAS mācības.
Mācību ilgums: 6 stundas
Pieteikšanās obligāta, līdz 12.02.2016 aizpildot un iesniedzot LLKC Saldus konsultāciju birojā:
-iesniegumu VAAD;
- iesniegumu LLKC;
- 1 fotogrāfiju (3x4cm).
Iesniegumu veidlapas pielikumā, vai tās var saņemt Saldus konsultāciju birojā.
Sīkāka informācija:

Pamatapmācības Saldū AAL 2.reģistrācijas klases apliecību IEGŪŠANAI

LLKC Saldus konsultāciju birojs 07.,08.,14., un 15.martā, Saldus konsultāciju biroja telpās organizē pamatapmācības
"PROFESIONĀLĀ AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJA APLIECĪBAS, DARBĪBĀM AR 2.REĢISTRĀCIJAS AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM" apliecības IEGŪŠANAS mācības.
Mācību ilgums: 27 stundas
Pieteikšanās obligāta, līdz 04.03.2016 aizpildot un iesniedzot LLKC Saldus konsultāciju birojā:
-iesniegumu VAAD;
- iesniegumu LLKC;
- 1 fotogrāfiju (3x4cm).
Iesniegumu veidlapas pielikumā, vai tās var saņemt Saldus konsultāciju birojā.

Pamatapmācība, AAL operatoru apliecības iegūšanai Saldū

LLKC Saldus birojs 24.februārī, sākums plkst 9.00, Saldus konsultāciju biroja telpās ( Striķu iela 2, Saldus) rīko:
Pamatapmācība, AAL lietošanas operatoru apliecību iegūšanai. mācību ilgums 5 stundas.
Pieteikties līdz 19.02.2016, un lūdzu iesniegt- iesniegumu VAAD un 1 fotogrāfiju (3x4).
Iesnieguma veidlapu var saņemt Saldus konsultāciju birojā, Striķu iela 2, Saldus, pie Kristiānas Rožulejas, tālr. 28630823; e-pasts: kristiana.rozuleja@llkc.lv

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases AAL apliecību pārreģistrēšanai Saldū

LLKC Saldus birojs rīko mācības "Zināšanu atjaunošana 2.reģisrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai" Mācību ilgums 6 stundas. Pieteikties līdz 12.02.1016, un iesniegt - iesniegumu VAAD un 1 fotogrāfiju(3x4cm)
Iesnieguma veidlapu var saņemt Saldus konsultāciju centrā, Striķu iela 2, Saldus, pie Kristiānas Rožulejas, tālr.28630823; e-pasts: kristiana.rozuleja@llkc.lv

izglītojošs seminārs Rubas pagastā - Meža likumu ābece jeb, kas jāzina, lai mežā iegūtu maksimālu labumu un izvairītos no nepatikšanām

Meža racionāla apsaimniekošana – katra meža īpašnieka mērķis. Minimālās likumdošanas prasības darbībām pirms ciršanas uzsākšanas. Pārdot cirsmu vai izstrādāt pašam – plusi un mīnusi. Cirsmu pārdošana – kā to izdarīt maksimāli izdevīgi. Likumdošanas prasības meža atjaunošanai. Dabiskā un mākslīgā meža atjaunošana ES atbalsts meža kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai.
Semināra izvērtējums, ierosmes turpmākai darbībai

Pieredzes apmaiņas brauciens Saldū!

LLKC Saldus nodaļa organizē bezmaksas
PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENU, 30.09. Saldus - Kuldīga.

Brauciena mērķis - iepazīties ar Kuldīgas mājražotāju kooperatīva "Kuldīgas labumi" pieredzi sadarbībā ar pašvaldību, tirdzniecības vietas izveidē. Kā arī uzklausīsim kooperatīva dalībnieku atsauksmes.

PIETEIKŠANĀS OBILGĀTA:
Kristiāna Rožuleja,
kristiana.rozuleja@llkc.lv;
t.28630823

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai.
Kontaktinformācija:

Kā sekmīgi izaudzēt kartupeļu un dārzeņu ražu sev un citiem.

SIA LLKC Saldus nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Kā sekmīgi izaudzēt kartupeļu un dārzeņu ražu sev un citiem.

Mērķis: Palielināt zināšanas un izpratni par pamatnosacījumiem dārzkopībā.

Pieteikšanās un sīkāka informācija: LLKC Saldus nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Kristiāna Rožuleja, t.28630823, kristiana.rozuleja@llkc.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads