Saldus novads

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts – būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā šajā ES plānošanas periodā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas. VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiski ieteikumi, īstenojot pasākumus audžu nomaiņai un neizmantojamo zemju apmežošanai.
Kontaktinformācija:

Kā sekmīgi izaudzēt kartupeļu un dārzeņu ražu sev un citiem.

SIA LLKC Saldus nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Kā sekmīgi izaudzēt kartupeļu un dārzeņu ražu sev un citiem.

Mērķis: Palielināt zināšanas un izpratni par pamatnosacījumiem dārzkopībā.

Pieteikšanās un sīkāka informācija: LLKC Saldus nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Kristiāna Rožuleja, t.28630823, kristiana.rozuleja@llkc.lv

Saulgriežu tirdziņš SALDŪ!

Mājražotāju un amatnieku biedrība “Saldus un Brocēni RažoJums” sadarbībā ar LLKC Saldus nodaļu, Saldus TIKS centru, Saldus BJC, novada mazpulkiem un DJ Ziggy 22. jūnija vakarā rīko Vasaras saulgriežu tirdziņu, kurā būs apvienota vietējās produkcijas tirgošana ar dažādām Jāņu lustēm un izdarībām.
Pasākuma programma:

Plkst. 18.00 – 22.00
Mājražotāju biedrības “RažoJums” svētku tirdziņš un mazpulku zāļu tirgus, vainagu pīšana, siera siešana, lustes un jautrības visa vakara garumā;

Izglītojošs seminārs - Baltalksnis – nezāle vai ātraudzīga koku suga? Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Negatīvā sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm – dominējoša tendence privāto īpašnieku mežos Latvijā. Paredzamais ES atbalsts šis tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā Latvijas koku suga? Dabisko baltalkšņu audžu kopšanas principi un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām. Piemērotākās sugas šim mērķim. Paredzamais jauno mežaudžu kopšanas reižu biežums.

Izglītojošs seminārs - Baltalksnis – nezāle vai ātraudzīga koku suga? Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Negatīvā sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm – dominējoša tendence privāto īpašnieku mežos Latvijā. Paredzamais ES atbalsts šis tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā Latvijas koku suga? Dabisko baltalkšņu audžu kopšanas principi un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām. Piemērotākās sugas šim mērķim. Paredzamais jauno mežaudžu kopšanas reižu biežums.

Izglītojošs seminārs - Baltalksnis – nezāle vai ātraudzīga koku suga? Baltalkšņu audzēšana un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Negatīvā sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm – dominējoša tendence privāto īpašnieku mežos Latvijā. Paredzamais ES atbalsts šis tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā Latvijas koku suga? Dabisko baltalkšņu audžu kopšanas principi un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām. Piemērotākās sugas šim mērķim. Paredzamais jauno mežaudžu kopšanas reižu biežums.

Seminārs cūku audzētājiem Saldū

Latvijas cūku audzētāju asociācija sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu šā gada  18.jūnijā plkst.10:00 Saldū, Viesnīcas ielā 1., 3 stāva zālē( LAD telpās), rīko semināru cūku audzētājiem.

Darba kārtība:

1. Āfrikas cūku mēris Latvijā (slimības apraksts, esošā situācija Latvijā, inficēšanās riski, slimības radītās sekas un ierobežojumi cūku novietnēm). Edvīns Oļševskis PVD
2. Kā pasargāt cūkas no Āfrikas cūku mēra - biodrošības pasākumi cūku novietnē. Uldis Eiduks veterinārārsts, LCAA konsultants

Izglītojošs seminārs- Meža atjaunošana – sākums nākotnes mežam

Kvalitatīva meža atjaunošana – pamats kvalitatīvam mežam. Meža atjaunošanas veidi – dabiskās un mākslīgā meža atjaunošana. Augsnes sagatavošanas paņēmieni . Stādīšana bez augsnes sagatavošanas. Stādāmā materiāla veidi, priekšrocības un trūkumi. Stādīšanas laiks. Meža stādīšanai paredzētie instrumenti, to praktiska pielietošana. Dažādu sugu stādījumi mežā un lauksaimniecības zemē.

Lapas

Subscribe to RSS - Saldus novads