Vecumnieku novads

Izglītojošais seminārs - Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem

Grozījumi Meža likumā. Kas izdevīgāk, mežs vai plantāciju mežs? Kā fiksēt dabā izveidojušos mežaudzi
Procesuālā kārtība zemes lietošanas veida maiņai. Atmežošana
Kritēriji daļēji aizaugušu platību atzīšanai par mežu vai plantāciju mežu
Ar kokiem aizaugušo nemeža zemju izvērtēšana Vecumnieku novada Bārbeles pagasta īpašumā „Liniņi’

Lapas

Subscribe to RSS - Vecumnieku novads