Lauku telpa

Limbažu novada domē 24. oktobrī notika Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibināšanas sanāksme.

 Valsts Lauku tīkla Rīcības plāna 2014. gadam aktivitātes “Pieredzes un mācību braucieni uz Eiropas valstīm” ietvaros 15. un 16. oktobrī  LLKC speciālisti apmeklēja Nīderlandi, lai iepazītos ar šīs valsts pieredzi inovāciju politikas veidošanā un inovāciju ieviešanā lauksaimniecībā.

Pagājušajā nedēļā vairāk nekā 40 Limbažu puses lauksaimnieku devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novadu.

Aktīvā tūrisma punkts Dagdā izveidots ar mērķi nākotnē organizēt dažādus aktīvā tūrisma pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.

No 17. Līdz 19.oktobrim jau trešo reizi notika jauniešu izaugsmes forums SOLIS. Tā laikā jauniešiem bija iespēja iegūt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām lauku reģionos.

„Biedrību darbības efektivitātes uzlabošana – problēmas un risinājumi.”

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” Zemgales NVO projekta “Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai”
ietvaros rīko apmācību semināru „Biedrību darbības efektivitātes uzlabošana – problēmas un risinājumi.”
Lektori: Aija Usāne- Līvānu domes priekšsēdētāja vietniece, Inguna Badune- fonda „Baltā māja” vadītāja, Ineta Liepniece-Preiļu NVO centra vadītāja, Marija Švābe- Preiļu NVO centra grāmatvede, Gita Kļaviņa, -„Saukas dabas parka biedrība” valdes priekšsēdētāja,
Anda Svarāne- biedrības „Sēļu pūrs” valdes priekšsēdētāja, Juris Līcis- Jēkabpils TITC direktors

Vidzemes mazpulku projektu forums.

9:00-10:00 Ierašanās, piereģistrēšanās, rīta tēja, kafija, iepazīšanās ar skolu
9: 45 vadītāju tikšanās
1000-1020 Svinīgās uzrunas foruma atklāšanā, Liepupes skolēnu teātris izrāda 5-minūšu izrādi Par sakņu dārza sargu, dzied mazie liepupieši
10:20-12:00 mazpulcēnu un viņu vecāku saimniecībās izaudzētās produkcijas tirdziņš, degustācijas
12:00-16:00 projektu aizstāvēšana/ekskursija uz Minhauzena muzeju/ pusdienas
16:00-17:00 rezultātu apkopošanas laikā - mazpulcēniem izklaide pie deju lietpratējas Elīnas
17:00 – 18:00 Noslēgums

Jaunpils novada „Graudiņos” īstenots projekts, paplašinot biedrības „7 balles” radošās meistardarbnīcas iespējas un iegādājoties tehniku.

Daugavpils novada Nīcgales pagasta „Dukuriešos”, SIA „Jaundīķi” saimniecībā 3. oktobrī notika zemes apstrādes tehnikas lauku diena.

Latvijas speciālistiem bija iespēja iepazīt Igaunijas un Somijas vietējo produktu attīstīšanas pieredzi reģionos, piedaloties starptautiskā seminārā.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa