Lauku telpa

Lauku partnerība „Sēlija” uzsāk semināru ciklu.

Lauku partnerība „Sēlija” ir uzsākusi darbu pie vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam izstrādes. Lai iespējami plaši noskaidrotu partnerības darbības teritorijas – Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novadu – iedzīvotāju, pašvaldību, uzņēmēju un sabiedrisko darbinieku viedokļus un vajadzības, kā arī sniegtu informāciju par nākamo plānošanas periodu, tiek organizēts plašs semināru cikls. Cikla pirmajā posmā organizētas fokusgrupas pašvaldību darbiniekiem.

Kaldabruņas skolā uzsākts jauns iedvesmas gads.

Uzsākot 2015. gadu, biedrībā “Ūdenszīmes” tiek turpināts darbs pie trīs nopietna apjoma projektu ieviešanas. Ar Sabiedrības Integrācijas fonda atbalstu tiek īstenoti projekti “Sabiedrības līdzdalības resursi lauku teritoriju attīstībā “ un “Dabas resursi sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanā “Jumis””. Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu visu 2015. gadu biedrībā strādās pie projekta “Sēlijas sieviete staro”.

Informatīvs seminārs Tukumā "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem"

Tukuma konsultāciju birojs 30.01.2015. pl. 10:00 visus interesentus aicina uz semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem".

Seminārā - jaunumi un aktualitātes lopkopībā; jaunā kārtība darījumos ar lauksaimniecības zemi; jaunākās izmaiņas Darba likumā, darba tiesiskās attiecības regulējošos normatīvajos aktos un darba aizsardzību regulējošajos normatīvajos dokumentos.

Informācija : t. 29185517 - Ginta Popluga, SIA "LLKC" Tukuma nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Igaunijas - Latvijas makšķerēšanas sacensības "Kikkajarve kalakono-Ilgāja zivtiņa"

Veclaicenes pagastā tiek rīkotas ikgadējās makšķerēšanas sacensības. Pulcēšanās vieta - "Altejas" pie Ilgāja ezera Veclaicenē plkst.11:00, uz ko būs norādes ar zivtiņu. Aicināti arī bezmaksas skatītāji un līdzjutēji.
Makšķerniekiem dalības maksa 1.50 EUR un pieteikšanās Veclaicenes pagasta pārvaldē pa tālruni 64329018 , mob.28381507 vai sacensību rītā uz vietas no 11:00 līdz 11:30. Dalībniekiem nepieciešama derīga Makšķernieka karte.

Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkā 17. janvārī notiks tradicionālais lauku labumu Zaļais tirdziņš.

Lielvārdes novadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma ietvaros tiek īstenoti projekti par publisko interneta pieejas punktu izveidi un ūdenssaimniecības attīstību Jumpravas ciemā.

Šodien sākas elektroniskā balsošana Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) rīkotajā konkursā „Gada labākais lauksaimniecības kooperatīvs 2014”.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa