Uzņēmējdarbība

Siera gatavotāja Inga Celma aizrautīgi stāsta un rāda savu produkciju

 Limbažu, Salacgrīvas, Alojas un Talsu novada esošie un topošie mājražotāji  un LLKC Limbažu nodaļas speciālisti iepazinās ar mājražošanas iespējām Bauskas novadā.

Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss

Alūksnes novada pašvaldība izsludina konkursu jauniešiem ar mērķi - veicināt jaunu komersantu ( saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos novadā, motivējot jauniešus sava biznesa uzsākšanai.
Konkursā var piedalīties Alūksnes novadā dzīvesvietu deklarējuši jaunieši no 18 līdz 30 gadiem.
Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums - EUR 5700,00, maksimālā atbalsta summa vienam projektam līdz EUR 2850,00.
Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv sadaļā "Konkursi".

Rietumu reģiona pusfinālisti

LLKC Jelgavas nodaļā reģionālajam konkursam „Laukiem būt!” biznesa plānus aizstāvēja četri jaunieši – Linda Valtere, Kaspars Otikovs, Raitis Vilners un Mārtiņš Millers.

LLKC Dobeles nodaļas darbinieki saņēma ielūgumu piedalīties 53. Penkules mazpulcēnu projektu aizstāvēšanā, un tā 30. septembra pēcpusdienā devāmies turp.

Zemkopības ministrijā 26. septembrī notika diskusija par aktualitātēm piena nozarē, kurā tika analizēti gan negatīvie, gan pozitīvie aspekti un sniegta plaša informācija par svarīgāko.

Zemnieku saimniecība „Ķingas” Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ir neliela sertificēta bioloģiskā saimniecība. Tā atrodas pašā Cēsu pievārtē un apsaimnieko ap 20 ha lauksaimniecības zemes. 

Līvānos 24. septembrī notika diskusija, kuras mērķis bija veicināt vietējās produkcijas noietu pašvaldības pārtikas iepirkumos.

LLKC Jēkabpils nodaļa turpina sadarbību ar Atašienes vidusskolu, organizējot izbraukuma semināru pie Līvānu novada uzņēmējiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Uzņēmējdarbība