Uzņēmējdarbība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības veidošanā.

Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar novada uzņēmēju biedrību un Attīstības fondu no 20. līdz 25. aprīlim rīkoja uzņēmēju nedēļu.

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” uzņēmējdarbības veicināšanai Talsu novadā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Talsu nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Pasākuma mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, kompetenču attīstība, un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības un sabiedriskās dzīves attīstīšanā un veidošanā.

Pasākuma ietvaros jaunieši apgūs zināšanas par ideju ģenerēšanu un analīzi, uzņēmējdarbības pamatiem, biznesa plāna veidošanu un projektu izstrādi, finanšu plānošanu u.c.
Mācības beidzot, katrs jaunietis izstrādās biznesa plānu, pēc kura prezentēšanas saņems sertifikātu.

Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome kopā ar domes speciālistiem un priekšsēdētāju Valdi Bārdu, kā arī uzņēmēju un pašvaldības pārstāvjiem no Salacgrīvas novada 8. aprīlī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Līvānu novadu.

LLKC Jelgavas nodaļa jau piekto gadu organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Aicinām Tevi, ja esi vecumā no 18 līdz 30 gadiem, uz informatīvo dienu!

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (RRLAB), lai noteiktu turpmākās vajadzības un rīcības LEADER pasākumu ietvaros, aicināja ikvienu interesentu piedalīties vienā no „Ideju darbnīcas” darba grupām.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu nodaļasadarbībā arUpmalas un Vārkavas vidusskolas bibliotēkām 16. aprīlī Vārkavas novada Kultūras centra zālē rīkoja pasākumu  5.-8. klašu skolēniem „Siera ceļš”.

Lapas

Subscribe to RSS - Uzņēmējdarbība