Uzņēmējdarbība

Preiļu Lauksaimnieku apvienība 29. augustā organizēja diskusiju ar lauku uzņēmējiem, iedzīvotājiem un organizāciju pārstāvjiem.

 Zemnieku saimniecībā „Vainadziņi”  Gunta Miļūna dalās pieredzē par mājražošanas uzsākšanu.

Saldus un Brocēnu novada esošie un topošie mājražotāji Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros 26. augustā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jelgavas novadu.

Talsu nodaļas jaunieši pēc sertifikātu saņemšanas Valdgales pagasta zemnieku saimniecībā „Bandenieki”.

LLKC Talsu konsultāciju birojs no 18. līdz 22. augustam VLT aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros īstenoja interaktīvo programmu „Tu vari vairāk!”.

Spraigā un radošā atmosfērā augustā noritējusi interaktīvā programma jauniešiem „Tu vari vairāk!” LLKC Rēzeknes nodaļā.

LLKC Tukuma birojs sveic Tukuma novada domi ar uzvaru konkursā „Eiropas gada pašvaldība 2014” un pateicas par sadarbību vietējās produkcijas noieta veicināšanā. 

LLKC rīkoto Latvijas un Uzbekijas uzņēmēju kontaktbiržu, kas šodien notika Zemkopības ministrijā, apmeklēja vairāk nekā 40 dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu.

SIA LLKC Krāslavas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens "Pievienotās vērtības radīšana, atbalsta instrumentu pielietojums uzņēmējdarbības attīstībai"

Pieredzes apmaiņas brauciens tiek organizēts uz Madonas un Vecpiebalgas novadiem. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar z.s. "Rāvijas" pieredzi stādaudzēšanā, z.s. "Jāņkalni" - krūmogulāju audzēšanā, ogu realizēšanu svaigā veidā, sulās un sukādēs. SIA "'Piebalgas ūdensrozes" - ēdināšanas pakalpojumiem "Piebalgas kūpinātava" pieredzi mājražošanā. Vecpiebalgas pagasta "Upmaļos" - ar biškopības produkcijas un inventāra ražošanu, iestrādēm produkcijas dažādošanā: apiterapija, vīna ražošana.

Pārrobežu sadarbības projekta ‘FOODART’ ietvaros izstrādāta datorizēta programma pārtikas produktu pašizmaksas kalkulācijām.

Programma piedāvā, izmantojot 60 izejmateriālu produktu pozīcijas, veikt aprēķinu Jūsu jeb Jūs interesējoša gala produkta pašizmaksai.

LLKC Dobeles nodaļa turpina veiksmīgo sadarbību ar mazpulcēniem, lai iepazīstinātu bērnus un viņu skolotājus ar bioloģisko lauksaimniecību un lauku tūrismu.

Lapas

Subscribe to RSS - Uzņēmējdarbība