Zemeņu audzēšanas tehnoloģija, izmantojot substrāta apsildi augstajos tuneļos, ar vai bez papildus apgaismojuma, un optimāla augu biezības izvērtēšana augstajos tuneļos, maksimālai ražības paaugstināšanai

Projekta īstenošanas laiks: 06.08.2018.-26.09.2023.

Projekta partneri:
Malnavas koledža,
Latvijas Augļkopju asociācija,
Z/S "Eži",
Saimnieciskās darbības veicēja Daina Bernāne Ciblas novadā,

Projekta vadošais partneris: SIA "Aberry"  

Projekta mērķis : Jaunas, ekonomiski izdevīgas, zemeņu audzēšanas tehnoloģijas augstajos tuneļos ieviešana praksē un pētīšana, zemeņu ražošanas sezonas maksimāla pagarināšana, izmantojot augsto tuneļu konstrukcijas, substrāta apsildi un papildus apgaismojumu, ražības palielināšana no vienas augsto tuneļu platības vienības, lietojot tikai bioloģiskos AAL un nodrošinot optimālu augu biezību tunelī.

Projekta gaitā tiks pētītas divas zemeņu aprites gadā. Pirmā agrākas ražas iegūšanai pavasarī, otra iespējami vēlākai ražas iegūšanai rudenī. Šī zemeņu audzēšanas tehnoloģija paredz dubultu rindu (pakāpientipa) izkārtojumu tunelī, kas tādējādi dubulto ražību un paaugstina tuneļu izmantošanas efektivitāti. Substrāta apsilde gan pavasara, gan rudens periodā sniedz iespēju vēl vairāk pagarināt zemeņu ražošanas sezonu augstajos tuneļos, izmantojot salīdzinoši nelielu siltuma daudzumu. Šāda audzēšanas tehnoloģija samazina zemeņu audzēšanas pašizmaksu agrās (pavasara) un vēlās ( rudens) ražas iegūšanai. Tikai bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu lietošana samazina lauksaimniecības ietekmi uz vidi un cilvēku. Papildus apgaismojums rudens periodā sniedz iespēju novākt lielāku ražas daudzumu, kas citos apstākļos nav iespējams rudens aprites laikā augstajos tuneļos, jo sarūkot dienas gaismas stundu daudzumam zemenes nenogatavojas pat pie pietiekami optimālas gaisa temperatūras.

Līdz šim zemenes agrākas vai vēlākas ražas iegūšanai tika audzētas apkurināmās plēves vai stikla siltumnīcās, tādējādi ļoti sadārdzinot šādas audzēšanas izmaksas dārgo siltumnīcu konstrukciju un liela siltumpatēriņa dēļ. Zemenes gan siltumnīcās, gan tuneļos līdz šim Latvijā tikušas audzētas izmantojot vienas rindas plauktu sistēmu. Jaunā audzēšanas tehnoloģija paredz pakāpientipa plauktu sistēmu, blīvāka stādījuma nodrošināšanai, substrāta apsildi un papildus apgaismojumu rudens periodā. Šobrīd Latvijā izmantotās audzēšanas tehnoloģija tuneļos neparedz nedz papildus apsildes iespējas, nedz papildus apgaismojumu. Ražošana šāda veida konstrukcijās notiek balstoties tikai un vienīgi uz apkārtējās vides temperatūru un dabīgo gaismas avotu.

Projektā gūto rezultātu apkopojums un reāls audzēšanas tehnoloģijas atspoguļojums vidē ļaus izvērtēt visas metodes priekšrocības. Audzēšanas gaitā veikto agrotehnisko darbību, siltuma, gaismas, barības vielu un bioloģisko AAL preparātu lietojuma sistemātiska dokumentācija un analīze ļaus izveidot optimāli efektīvu audzēšanas tehnoloģiju agrākas un maksimāli vēlākas ražas iegūšanai augstajos tuneļos. Pētījuma dati un piedāvātās audzēšanas tehnoloģijas shēma un metodes apraksts būs brīvi pieejams interneta vidē. Ieviešot doto audzēšanas tehnoloģiju, iespējams uzlabot ekonomiskos rādītājus gan saimniecībās, kas audzē zemenes augstajos tuneļos, gan tajās saimniecībās, kas šādu audzēšanas un modernizēšanās praksi vēl tikai apsver. Audzēšanas tehnoloģija samazina nepieciešamo investīciju lielumu konstrukcijās, palielina ražību no vienas tuneļa vienības. Piedāvā maksimāli efektīvi izmantot gan telpu, gan stādus, gan pieejamos energoresursus. Pielāgojot šo audzēšanas tehnoloģiju citām augļkopības kultūrām, kas var tikt audzētas augstajos tuneļos, projektā gūtie rezultāti var tikt izmantoti arī saimniecībās, kas audzē citas augļkopības kultūras, piemēram, avenes, kazenes, krūmmellenes. Tādā veidā šī audzēšanas tehnoloģija var uzlabot ekonomiskos rādītājus vairākos augļkopības sektoros un nozarē kopumā, palielinot saimniecību bruto un neto peļņu, audzēšanas rentabilitāti attiecībā pret apgrozījumu, rada iespēju rast papildus noietu produkcijai, kas ir iegūta ārpus tradicionālās zemeņu vai citu ogu audzēšanas sezonas.

Projekta kopējās izmaksas: 97 990.60 EUR

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Marita Joņina, saimnieciskās darbības veicēja Kārsavas novadā