Jauniešiem

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Alūksnes nodaļas darbinieki 7. līdz 9. klašu jauniešus no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas iepazīstināja ar lauksamniecības un mežsaimniecības nozarēm, izglītības un karjeras iespējām.

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 19. oktobrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Līvānu novada Rudzātu vidusskolas 8. un 9. klašu skolēniem. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietu Višķos, Višķu Profesionālajā vidusskolā.

LLKC Talsu nodaļā septembrī un oktobrī aktīvi norisinājās jauniešu mācības par uzņēmējdarbību. Visas mācību dienas regulāri apmeklēja 13 jaunieši, kuri noslēgumā - 13. oktobrī prezentēja savas biznesa idejas un ieguva sertifikātus. Uz mācībām jaunieši bija ieradušies jau ar zināmu mērķi.

Cēsu jaunieši 18. oktobrī devās pieredzes apmaiņas braucienā pie trīs drosmīgiem uzņēmējiem, kuri jauniešus iedvesmoja īstenot savas idejas.

Mārcis Feldbergs, lauku tūrisms, radošās atpūtas pagalms “Tiltiņi” un “Kandžas laboratorija”

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa 19. oktobrī rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 8.–9. klašu skolēniem, lai iepazītu vietējos uzņēmējus blakus esošajā Rēzeknes novadā.

Pēc veiksmīgi aizvadītām informatīvajām tikšanās reizēm ar LLKC Saldus konsultāciju biroju 11. oktobrī Saldus novada Jaunlutriņu pamatskolas un Cieceres internātpamatskolas 8. un 9. klases audzēkņi devās izbraukuma seminārā.

Lapas