Jauniešiem

Kuldīgā 22. augustā notika pirmā tikšanās pasākumā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai. Interesi par to bija izrādījuši 25 jaunieši no Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļa ar mērķi popularizēt zivsaimniecību un tās piedāvātās iespējas jūnija sākumā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Pāvilostas vidusskolas skolēniem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu nodaļa organizēja informatīvo dienu Vārkavas vidusskolas skolēniem.

LLKC Madonas birojs trīs Madonas novada skolās – Kalsnavas, Mētrienas pamatskolā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā – organizēja informatīvās dienas Madonas novada saimniecībās, kā arī iepazinās ar iespējām mācīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Lai skolēnos radītu interesi un izpratni par lauksaimniecību un uzņēmējdarbības iespējām laukos, LLKC Madonas birojs trīs Madonas novada skolās – Kalsnavas, Mētrienas pamatskolā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā – organizēja informatīvās dienas Madonas novada saimniecībās un noslēgumā, 22.

Baltinavas vidusskolas 7.un 8. klašu skolēni maija nogalē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kārsavas novadu.

Lapas