Jauniešiem

Pašā mācību gada noslēgumā un projektu nedēļas ietvaros, 29. maijā, notika Aizkraukles nodaļas rīkots informatīvi izglītojošs pasākums Sproģu pamatskolā, lai 6.-9.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas konsultāciju birojs uzrunāja Madonas novada skolas – Mētrienas pamatskolu, Kalsnavas pamatskolu un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu.

Mūsdienu skolēni ir tie, kuri veidos biznesa vidi pēc dažiem gadiem, radīs jaunus produktus un strādās ar modernām mašīnām. Ražošana jau tagad piedzīvojusi pārmaiņas. Lai strādātu ar jauno tehniku un pielietotu jaunās tehnoloģijas, nepieciešamas zināšanas.

Skolas gadam beidzoties, atbrīvojam prātus no domām par vienādojumiem, komatiem un nošu rindām, un sākam ģenerēt idejas!

LLKC Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar Ābeļu pamatskolas pedagogiem aprīlī rīkoja informatīvi izglītojošu tikšanos 6.-9. klašu skolēniem ar mērķi popularizēt lauksaimniecības nozares un nelauksaimniecisko darbību laukos. Bet 17. maijā tika organizēts izbraukuma seminārs uz Madonas novadu.

LLKC Tukuma nodaļa 15. maijā organizēja informatīvi izglītojošu pasākumu Tumes vidusskolas skolēniem ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot izpratni par nozaru darbību, radīt priekšstatu par uzņēmējdarbības veidiem laukos, kā arī izglītības iespējām.

Lapas