Jauniešiem

Codes un Vecsaules pamatskolas skolēni piedalījās pasākumā, kas bija veltīts lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru popularizēšanai vispārizglītojošajās skolās.

LLKC Preiļu konsultāciju birojā septembra beigās noslēdzās piecu dienu mācības jauniešiem aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Deviņi apņēmīgākie jaunieši saņēma sertifikātus par mācību programmas apgūšanu.

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizēja piecu dienu apmācības jauniešiem par uzņēmējdarbības pamatiem, ideju ģenerēšanu un biznesa plānu rakstīšanu.

“Liepas pamatskolas skolēni mācās un izvēlas nākotnei dažādas profesijas. Tās noderēs, dzīvojot Priekuļu novada lauku teritorijās, un mēs viņus atbalstām,” pārliecināta pamatskolas direktore Anžela Kovaļova, runājot par profesionālās orientācijas pasākumu pamatskolā.

Sākoties jaunajam mācību gadam, arī LLKC Dobeles nodaļa uzsāk aktīvu darbību skolās, lai popularizētu uzņēmējdarbības iespējas laukos.

LLKC Talsu nodaļa 27. septembrī rīkoja informatīvo dienu jauniešiem. Pasākuma norisei uzaicinājām divu Talsu pilsētas skolu – Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu pamatskolas – jauniešus iepazīties ar uzņēmējdarbības iespējām laukos.

Lapas