Jauniešiem

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizēja piecu dienu apmācības jauniešiem par uzņēmējdarbības pamatiem, ideju ģenerēšanu un biznesa plānu rakstīšanu.

“Liepas pamatskolas skolēni mācās un izvēlas nākotnei dažādas profesijas. Tās noderēs, dzīvojot Priekuļu novada lauku teritorijās, un mēs viņus atbalstām,” pārliecināta pamatskolas direktore Anžela Kovaļova, runājot par profesionālās orientācijas pasākumu pamatskolā.

Sākoties jaunajam mācību gadam, arī LLKC Dobeles nodaļa uzsāk aktīvu darbību skolās, lai popularizētu uzņēmējdarbības iespējas laukos.

LLKC Talsu nodaļa 27. septembrī rīkoja informatīvo dienu jauniešiem. Pasākuma norisei uzaicinājām divu Talsu pilsētas skolu – Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu pamatskolas – jauniešus iepazīties ar uzņēmējdarbības iespējām laukos.

LLKC Saldus konsultāciju birojā jauniešiem, kuri iesaistījušies jauniešu mācībās, pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts pirms mācību uzsākšanas ar mērķi iedvesmot viņus darīt un radīt!

Septembra beigās LLKC Jēkabpils nodaļa rīkoja informatīvo tikšanos ar Krustpils novada Sūnu pamatskolas skolēniem. Tikšanās laikā skolēni uzzināja par dažādām tradicionālām un netradicionālām lauksaimniecības nozarēm, kā arī citām uzņēmējdarbības iespējām laukos.

Lapas