Jauniešiem

LLKC Jelgavas nodaļai aizejošais 2016. gads ir bijis īpašs vairākās jomās – gan jaunu programmu īstenošanā, gan apmācību organizēšanā. Kā vienu no jaunajiem izaicinājumiem var minēt arī padziļinātās skolu programmas izveidi.

LLKC Preiļu nodaļas konsultanti novembrī devās uz Sīļukalna pamatskolu, lai tiktos ar 6.–8. klašu skolēniem. Tikšanās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar dažādām lauksaimniecības nozarēm, uzklausot uzņēmēju pieredzes stāstus.

No 3. līdz 14. novembrim norisinājās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ogres nodaļas rīkotās mācības jauniešiem.

LLKC Valkas konsultāciju birojā oktobrī notika četru dienu mācības jauniešiem, tika prezentētas viņu idejas, un nu bija pienācis laiks braukt lūkoties, kā veicas tiem, kuri jau ir attīstījuši savu biznesu laukos.

Sproģu pamatskolas 6. līdz  9. klašu skolēni devās izbraukuma seminārā pie Vecumnieku un Neretas novadu lauku uzņēmējiem.

LLKC Kuldīgas nodaļas rīkotās mācības jaunieši pabeidza jau 25. augustā, bet 11. novembrī mācību dalībnieki tika aicināti piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā pa Kuldīgas novada saimniecībām un uzņēmumiem. Kopā braucienā piedalījās deviņi dalībnieki.

Lapas