Jauniešiem

Skolas gadam beidzoties, atbrīvojam prātus no domām par vienādojumiem, komatiem un nošu rindām, un sākam ģenerēt idejas!

LLKC Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar Ābeļu pamatskolas pedagogiem aprīlī rīkoja informatīvi izglītojošu tikšanos 6.-9. klašu skolēniem ar mērķi popularizēt lauksaimniecības nozares un nelauksaimniecisko darbību laukos. Bet 17. maijā tika organizēts izbraukuma seminārs uz Madonas novadu.

LLKC Tukuma nodaļa 15. maijā organizēja informatīvi izglītojošu pasākumu Tumes vidusskolas skolēniem ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot izpratni par nozaru darbību, radīt priekšstatu par uzņēmējdarbības veidiem laukos, kā arī izglītības iespējām.

Lai popularizētu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares, LLKC Krāslavas nodaļa šogad uzrunāja Dagdas vidusskolu. Skolas vadība atbalstīja sadarbību, kā rezultātā 20. aprīlī skolā notika informatīvi izglītojošs pasākums. Dagdas vidusskolā iespēja piedalīties pasākumā tika dota 9.

Lai popularizētu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares, LLKC Krāslavas nodaļa šogad uzrunāja Dagdas vidusskolu. Skolas vadība atbalstīja sadarbību, kā rezultātā 20. aprīlī skolā notika informatīvi izglītojošs pasākums. Dagdas vidusskolā iespēja piedalīties pasākumā tika dota 9.

Konkursa „Laukiem būt!” Ziemeļu reģiona pirmās kārtas noslēguma pasākums notika Gulbenes novada Lejasciemā. Septiņpadsmit jaunieši konkursa žūriju iepazīstināja ar savām biznesa un uzņēmējdarbības uzsākšanas un dažādošanas idejām.

Lapas