Jauniešiem

Lejasciema vidusskolas skolēni pirmo jaunā mācību gada dienu sāka ar meža un dabas radošajām darbnīcām: ar atraktīviem un izzinošiem uzdevumiem, meža un vides spēlēm par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem, bieži sastopamām un aizsargājamām sugām.

Dagdā 25. augustā tika organizēta tikšanās lauku jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma ietvaros. Interesi par to bija izrādījuši 11 jaunieši no Krāslavas un Dagdas novadiem.

Kuldīgā 22. augustā notika pirmā tikšanās pasākumā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai. Interesi par to bija izrādījuši 25 jaunieši no Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Liepājas nodaļa ar mērķi popularizēt zivsaimniecību un tās piedāvātās iespējas jūnija sākumā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu Pāvilostas vidusskolas skolēniem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu nodaļa organizēja informatīvo dienu Vārkavas vidusskolas skolēniem.

LLKC Madonas birojs trīs Madonas novada skolās – Kalsnavas, Mētrienas pamatskolā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā – organizēja informatīvās dienas Madonas novada saimniecībās, kā arī iepazinās ar iespējām mācīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Lapas