Jauniešiem

Lai popularizētu lauksaimniecību un mežsaimniecību skolās, LLKC Ogres nodaļa 21. septembrī rīkoja pasākumu Ķeguma novada Birzgales pamatskolā, kurā piedalījās 9. klases skolēni. Viņi bija ļoti ieinteresēti par jaunākajām idejām uzņēmējdarbībā, dzīvojot laukos.

Gulbenes novada Rankas pamatskolas un Gulbīša pamatskolas 7. līdz 9. klašu skolēni un skolotāji kopā ar LLKC Gulbenes biroja speciālistiem 26. septembrī viesojās Smiltenes tehnikumā un zemnieku saimniecībās “Kaliņi” un “Ezerlejas”.

LLKC Balvu nodaļā notika piecu dienu apmācības jauniešiem par uzņēmējdarbības pamatiem, ideju ģenerēšanu un biznesa plānu rakstīšanu.

Skrundas vidusskolas 8.b klases skolēni 6.

Lejasciema vidusskolas skolēni pirmo jaunā mācību gada dienu sāka ar meža un dabas radošajām darbnīcām: ar atraktīviem un izzinošiem uzdevumiem, meža un vides spēlēm par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, biotopiem, bieži sastopamām un aizsargājamām sugām.

Dagdā 25. augustā tika organizēta tikšanās lauku jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma ietvaros. Interesi par to bija izrādījuši 11 jaunieši no Krāslavas un Dagdas novadiem.

Lapas