Jauniešiem

LLKC Madonas birojs trīs Madonas novada skolās – Kalsnavas, Mētrienas pamatskolā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā – organizēja informatīvās dienas Madonas novada saimniecībās, kā arī iepazinās ar iespējām mācīties Jēkabpils Agrobiznesa koledžā.

Lai skolēnos radītu interesi un izpratni par lauksaimniecību un uzņēmējdarbības iespējām laukos, LLKC Madonas birojs trīs Madonas novada skolās – Kalsnavas, Mētrienas pamatskolā un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā – organizēja informatīvās dienas Madonas novada saimniecībās un noslēgumā, 22.

Baltinavas vidusskolas 7.un 8. klašu skolēni maija nogalē devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kārsavas novadu.

Pašā mācību gada noslēgumā un projektu nedēļas ietvaros, 29. maijā, notika Aizkraukles nodaļas rīkots informatīvi izglītojošs pasākums Sproģu pamatskolā, lai 6.-9.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas konsultāciju birojs uzrunāja Madonas novada skolas – Mētrienas pamatskolu, Kalsnavas pamatskolu un Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolu.

Mūsdienu skolēni ir tie, kuri veidos biznesa vidi pēc dažiem gadiem, radīs jaunus produktus un strādās ar modernām mašīnām. Ražošana jau tagad piedzīvojusi pārmaiņas. Lai strādātu ar jauno tehniku un pielietotu jaunās tehnoloģijas, nepieciešamas zināšanas.

Lapas