Jauniešiem

LLKC Saldus konsultāciju birojā jauniešiem, kuri iesaistījušies jauniešu mācībās, pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts pirms mācību uzsākšanas ar mērķi iedvesmot viņus darīt un radīt!

Septembra beigās LLKC Jēkabpils nodaļa rīkoja informatīvo tikšanos ar Krustpils novada Sūnu pamatskolas skolēniem. Tikšanās laikā skolēni uzzināja par dažādām tradicionālām un netradicionālām lauksaimniecības nozarēm, kā arī citām uzņēmējdarbības iespējām laukos.

Lai popularizētu lauksaimniecību un mežsaimniecību skolās, LLKC Ogres nodaļa 21. septembrī rīkoja pasākumu Ķeguma novada Birzgales pamatskolā, kurā piedalījās 9. klases skolēni. Viņi bija ļoti ieinteresēti par jaunākajām idejām uzņēmējdarbībā, dzīvojot laukos.

Gulbenes novada Rankas pamatskolas un Gulbīša pamatskolas 7. līdz 9. klašu skolēni un skolotāji kopā ar LLKC Gulbenes biroja speciālistiem 26. septembrī viesojās Smiltenes tehnikumā un zemnieku saimniecībās “Kaliņi” un “Ezerlejas”.

LLKC Balvu nodaļā notika piecu dienu apmācības jauniešiem par uzņēmējdarbības pamatiem, ideju ģenerēšanu un biznesa plānu rakstīšanu.

Skrundas vidusskolas 8.b klases skolēni 6.

Lapas