Jaunumi

Liepājas puses Priekules vidusskolās skolēni informatīvas tikšanās laikā iepazina pozitīvus piemērus lauku uzņēmējdarbībā, kā arī 4. decembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kandavas novadu.

Konkursā “Laukiem būt!” šogad ar savu biznesa projektu sekmīgi startējuši jaunieši Sintija Pakalne un Arnolds Auza no Rundāles novada Svitenes.

Izveidot un attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos nav ne viegli, ne vienkārši. Taču jauniešiem ir idejas un arī vēlme darboties. Par to varēja pārliecināties Jauno uzņēmēju dienā Jēkabpilī, ko rīkoja LLKC Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu.

Lai noskaidrotu iespējas realizēt saražoto produkciju, uz diskusiju tika aicināti Kuldīgas novada mājražotāji un  pārdevēji. Vispirms apzinājām pašreizējo situāciju, –  vai mājražotāji produkciju pārdod pārtikas tirgū ar kooperatīva “Kuldīgas labumi” palīdzību vai tiešā tirdzniecībā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ventspils nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu sava novada  esošajiem un potenciālajiem mājražotājiem uz Kuldīgas novada Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo  sabiedrību “Kuldīgas labumi” un uz tās biedru saimniecībām.

Tērvetes novada aktīvākie ļaudis devās pieredzes apmaiņā uz Bauskas, Iecavas un Jelgavas novadiem  pie uzņēmīgiem kaimiņu iedzīvotājiem. Klausījāmies biedrību pārstāvju stāstījumu par to darbošanos nevalstiskajā sektorā, iedvesmojoties savas un līdzcilvēku ikdienas bagātināšanai.

Savu pirmo dzimšanas dienu 28. novembrī svinēs ķiploku pārstrādes uzņēmums “Latvijas Ķiploks” Raunas pagastā, kura dibinātājas ir Sintija Rude un Inese Krūklīte.

Skaistā, saulainā novembra dienā Kārķu pamatskolas vecāko klašu skolēni devās lauku dzīves izzināšanas braucienā uz Naukšēnu novadu. Pasākums kopumā  izvērtās kā atzinības un apbrīnas izteikšana kaimiņu novada ļaudīm.

LLKC Alūksnes nodaļa, īstenojot pasākumu “Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”, uzrunāja divas lauku skolas – Ziemeru pamatskolu un Strautiņu pamatskolu. Skolu vadības atbalstīja sadarbību, un Karjeras nedēļas ietvaros abās skolās notika informatīvas tikšanās.

Alsviķu pagasta Strautiņu pamatskolas pavāre Agrita Šaicāne     12. novembra pēcpusdienā dalījās savās iegūtajās zināšanās LLKC organizētajā meistarklasē “Svaigi un sezonāli Latvijas produkti veselīgā un garšīgā maltītē skolēniem”, kuru vadīja šefpavārs Ēriks Dreibants.

Lapas