Jaunumi

Timšānu ģimenes saimniecība darbojas no 2011. gada un galvenokārt balstās uz graudkopību un gaļas lopu audzēšanu, bet nu jau Timšānu ģimenes vārds tiek saistīts arī ar mūsu klimatam neierastāku kultūru audzēšanu.

LLKC Jelgavas nodaļas lauku attīstības konsultantes Zane Rone un Margarita Lāže pirms valsts svētkiem viesojās Kalnciema pagasta vidusskolā arī informatīvo nodarbību, kuras ietvaros iepazīstināja skolēnus ar lauku attīstību, laukos notiekošajiem procesiem un uzņēmējdarbības iespējām.

Liepājas puses Priekules vidusskolās skolēni informatīvas tikšanās laikā iepazina pozitīvus piemērus lauku uzņēmējdarbībā, kā arī 4. decembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kandavas novadu.

Konkursā “Laukiem būt!” šogad ar savu biznesa projektu sekmīgi startējuši jaunieši Sintija Pakalne un Arnolds Auza no Rundāles novada Svitenes.

Izveidot un attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos nav ne viegli, ne vienkārši. Taču jauniešiem ir idejas un arī vēlme darboties. Par to varēja pārliecināties Jauno uzņēmēju dienā Jēkabpilī, ko rīkoja LLKC Jēkabpils nodaļa sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu.

Lai noskaidrotu iespējas realizēt saražoto produkciju, uz diskusiju tika aicināti Kuldīgas novada mājražotāji un  pārdevēji. Vispirms apzinājām pašreizējo situāciju, –  vai mājražotāji produkciju pārdod pārtikas tirgū ar kooperatīva “Kuldīgas labumi” palīdzību vai tiešā tirdzniecībā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ventspils nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu sava novada  esošajiem un potenciālajiem mājražotājiem uz Kuldīgas novada Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo  sabiedrību “Kuldīgas labumi” un uz tās biedru saimniecībām.

Tērvetes novada aktīvākie ļaudis devās pieredzes apmaiņā uz Bauskas, Iecavas un Jelgavas novadiem  pie uzņēmīgiem kaimiņu iedzīvotājiem. Klausījāmies biedrību pārstāvju stāstījumu par to darbošanos nevalstiskajā sektorā, iedvesmojoties savas un līdzcilvēku ikdienas bagātināšanai.

Savu pirmo dzimšanas dienu 28. novembrī svinēs ķiploku pārstrādes uzņēmums “Latvijas Ķiploks” Raunas pagastā, kura dibinātājas ir Sintija Rude un Inese Krūklīte.

Skaistā, saulainā novembra dienā Kārķu pamatskolas vecāko klašu skolēni devās lauku dzīves izzināšanas braucienā uz Naukšēnu novadu. Pasākums kopumā  izvērtās kā atzinības un apbrīnas izteikšana kaimiņu novada ļaudīm.

Lapas