Jaunumi

Veicinot vietējās produkcijas noietu, jau vairākus gadus Līvānu novada pašvaldība – uzņēmums SIA „Līvānu dzīvokļu un  komunālā saimniecība” – apzaļumo Līvānu pilsētu, sadarbojoties ar zemnieku saimniecības „Irbenāji” Rožupes dārzniecību.

Jau trešo gadu Krāslavas novada Indras pagasta zemnieku saimniecības ,,Bagātības” īpašniece Olga Birke lielāko saimniecībā iegūto piena daļu, apmēram deviņas, desmit tonnas gadā, pārstrādā pati.

Eiropas Savienības iedzīvotāji 2013. gadā bioloģiskās pārtikas iegādei tērēja 22 miljonus eiro, tā par 6% palielinot bioloģiskās lauksaimniecības tirgus daļu.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļa sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības  PA „Siguldas Attīstības aģentūru20.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Cēsu nodaļā no 7. maija līdz 1. jūnijam notika lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.

No marta līdz aprīlim Kurzemes un Zemgales mājražotājiem tika dota iespēja paaugstināt savas profesionālās iemaņas LLKC rīkotājās arodapmācībās.

Svētki floristiem ir lielo iespēju un intensīva darba laiks. Dzīvie ziedi, dažnedažādi dabas materiāli, lentītes, spraudītes un līme radoša florista rokās pirms svētkiem savienojas krāšņās kompozīcijās. Florista radošums izpaužas ne tikai kompozīciju noformēšanā, bet arī to pielietojumā.

LLKC Bauskas nodaļa organizē pasākumu „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”. Tā mērķis – jauniešu aktivizēšana laukos, prasmju pilnveidošana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbības veidošanā.

Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu lauksaimnieki un mājražotāji 18.

Lapas