Jaunumi

LLKC Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls no 11. līdz 15.

Tiek izstrādāts Jūras telpiskais plānojums Latvijas Republikas teritoriālajiem un ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņiem.

 KAS IR JŪRAS TELPISKĀ PLĀNOŠANA?

LLKC Tukuma nodaļas organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā „Ezeru un dīķu apsaimniekošanas pieredze, zivju audzēšana un produkcijas realizācijas iespējas” 27. augustā piedalījās 26 dalībnieki.

Vietējā rīcības grupa biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” jūlijā rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Liepāju, Durbi, Nīcu, Grobiņu un Pāvilostu, viesojoties pie „Liepājas rajona partnerības” un apmeklējot idejām bagātus īstenotos projektus.

Penkules pamatskolas 4. Līdz 9. klašu skolēni devās LLKC Dobeles nodaļas un Zivsaimniecības sadarbības tīkla rīkotajā braucienā uz Engures novada trim ciemiem – Lapmežciemu, Bigauņciemu un Bērzciemu.

LLKC Limbažu nodaļa rīkoja izglītojošu braucienu skolēniem uz dīķsaimniecības un zivju audzētavām, lai gūtu praktisku pieredzi zivsaimniecības nozarē praktizējošos uzņēmumos, iepazīstinātu jauniešus ar zivju audzētavām, akvakultūru un dīķsaimniecību.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīklu (ZST) šī gada maijā organizēja zīmējumu konkursu 5.–9. klašu skolēniem „Uzzīmē Gada balvu zivsaimniecībā”.

Iepazīstinām ar labākajiem piemēriem no Zivsaimniecības vietējo rīcības grupu teritorijās realizētajiem un Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansētajiem projektiem LEADER pieejas īstenošanas ietvaros.

Eiropas Savienība paredzējusi, ka ražotāju organizāciju iniciatīva uzlabot zivsaimniecības produktu kvalitāti būtu jāveicina ar attiecīgo organizāciju īpašu atzīšanu. Savukārt atzītām organizācijām uz ierobežotu laiku ir attaisnojoši piešķirt atbilstošas kompensācijas.

Zemkopības ministrijā 7. maijā notika seminārs par Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma „Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” jaunajiem nosacījumiem. Jāatzīmē, ka izmaiņas ir nozīmīgas, un aicinām tām pievērst pienācīgu uzmanību.

Lapas