Jaunumi

LLKC Cēsu nodaļa maija beigās rīkoja pasākumu “Zivsaimniecības popularizēšana skolās”, kura ietvaros Vecpiebalgas vidusskolas 6. klases audzēkņi tika iepazīstināti ar zivju mazuļu audzēšanu un zivju dīķu ierīkošanu un apsaimniekošanu.

Kolkas pamatskolas 12 skolēni un skolotāja 26. maijā devās izzinošā zvejniecības tradīciju apguves braucienā.

Atsaucoties uz daudzkārtējiem akvakultūras ražotāju priekšlikumiem, Daugavpils Universitāte izstrādājusi un 2016.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas nodaļa organizēja divu dienu izglītojošo semināru. Pasākuma dalībnieki apguva teorētiskās zināšanas par zivju dīķu ierīkošanu un audzēšanu. Sīkāk iepazināmies ar dažādu zivju slimībām un profilaksi.

Kā katru gadu Pāvilostā tiks svinēti Zvejnieku svētki. Tie ir lielākie Pāvilostas iedzīvotāju un viesu vasaras svētki, kas kopš 1936. gada, pirmās brīvvalsts laika, tradicionāli svinēti jūlija otrajā sestdienā, kas šogad būs 9. jūlijā.

Noticis LLKC Madonas konsultāciju biroja rīkotais izglītojošais seminārs par zivju audzēšanu (audzēšana, kopšana, barošana, slimības, zivju sugas, to savstarpējā saderība un piemērotība).

Biedrība “Darīsim paši!” martā piedalījās Valsts zivju fonda izsludinātā projektu iesniegumu konkursā un iesniedza projekta pieteikumu “Tematisks izdevums “Pazīsti, atbalsti, sargā!””.

Šoreiz viedokli par ieguvumiem no “Lielā loma” balvas, kā arī zivsaimniecības nozares nākotnes vīzijas ieskicējumu vaicājām vienam no lielākajam zivju konservu ražotājiem Baltijā SIA “Karavela”.

LLKC Tukuma nodaļas konsultanti kopā ar 18 Lapmežciema pamatskolas piektās un astotās klases skolēniem un skolotājiem devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā, lai rosinātu interesi par zvejniecību, zvejniecības tradīcijām, zivsaimniecību un zivju resursu aizsardzību.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa 10. maijā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu Brocēnu vidusskolas skolēniem, lai iepazīstinātu ar izglītības un darba iespējām zivsaimniecībā.

Lapas