Kuldīgas novads

Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās

Latvijas Zemnieku federācija aicina mazos lauku uzņēmējus uz mācībām “Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2020.gada 15.-16.janvārī organizē mācības „Saimniekošanas iespējas mazajās saimniecībās – darbības attīstība, dažādošana, paaudžu maiņas nodrošināšana, uz tirgu vērstas produkcijas ražošana”.

Kuldīga | Augu aizsardzību līdzekļu apliecību pagarināšana

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Kuldīgas KB organizē apmācības zināšanu atjaunošanai 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem apliecību pārreģistrēšanai.

Apmācības notiks 31.01.2020. plkst. 10.00, Pilsētas laukumā 4, "Mārtiņzālē", Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 27.01.2020.

SIA LLKC Kuldīgas biroja vadītāja/augkopības konsultante, Daiga Mellere, mob. tālr. 20264175, e-pasts: daiga.mellere@llkc.lv.

Lapas

Subscribe to RSS - Kuldīgas novads