Kuldīgas novads

Organizē bioloģisko saimniecību apmeklējumu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Kuldīgas birojs organizē vienas dienas bioloģisko saimniecību apmeklējumu.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: bioloģiskās produkcijas ražotāji un interesenti. Obligāti jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā.

Saimniecību apmeklējuma tēma: Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas

Brauciena norises laiks: 2019. gada 26.aprīlī.

Programmā – sekojošu saimniecību apmeklējums:

Augu aizsardzību līdzekļu apliecību pagarināšana Kuldīgā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Kuldīgas KB organizē apmācības zināšanu atjaunošanai 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem apliecību pārreģistrēšanai.

Apmācības notiks 17.01.2019. plkst. 10.00, Pilsētas laukumā 4, "Mārtiņzālē", Kuldīgā. Pieteikšanās līdz 15.01.2019.

SIA LLKC Kuldīgas biroja vadītāja/augkopības konsultante, Daiga Mellere, mob. tālr. 20264175, e-pasts daiga.mellere@llkc.lv.

Biškopības seminārs Kuldīgā

Informēju, ka šā gada 7. decembrī, plkst. 10.00 Kuldīgas un apkārtnes biškopjiem tiek organizēts seminārs: tēma: “Bišu saimju ziemošanas apstākļi un darbi pavasarī. Netradicionālie nektāraugi”, lektori K. Skujiņš, I. Geiba.

Seminārs notiks Kalna ielā 19, Kuldīgā. Būs iespēja mainīt vasku pret šūnām un šūnas arī iegādāties.

Seminārs finansēts ELGF Kopējās tirgus organizācijas pasākuma "Atbalsts biškopības nacionālajai programmai" ietvaros. Dalība bez maksas.

Uzņēmēju brokastis

Ceturtdien, 15. novembrī, plkst. 10.00 Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, norisināsies Kuldīgas novada pašvaldības rīkots ikgadējs pasākums – Uzņēmēju brokastis. Uz to aicināts ikviens Kuldīgas novadā strādājošs uzņēmējs.

Uzņēmēju brokastu dalībniekus uzrunās Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, stāstot par pašvaldības aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem 2019. gadā. Uzņēmēju brokastu laikā būs iespējams pašvaldības vadībai uzdot interesējošos jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.

Informatīvais seminārs Kuldīgā | Dabas skaitīšana Latvijā,ES atbalsts mežu īpašniekiem ĪADT, Natura 2000 teritorijās , Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana,meža īpašnieku koperācijas attīstība Latvijā.MPKS Mežsaimnieks piemērs.

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā. ES atbalsts mežu īpašniekiem ĪADT, Natura 2000 teritorijās. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. Meža īpašnieku koperācija attīstība Latvijā. MPKS Mežsaimnieks pīemērs.

Kuldīga | “Kas ir jāzina, uzsākot darbību eksporta tirgos!”

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Gateway&Partners, Finanšu institūcija ALTUM, LIAA, LTRK aicina uzņēmējus un sadarbības partnerus uz semināru/apmācībām

“Kas ir jāzina, uzsākot darbību eksporta tirgos!”,

kas notiks 25.oktobrī, pl.10.00

Kuldīgas Mākslas Namā, 1905.gada ielā nr.6, Kuldīgā.

Seminārā mērķis - apmācības par būtiskām pārdošanas niansēm eksporta tirgos, popularizēt valsts atbalstu eksporta veicināšanai, iepazīstināt ar uzņēmēju pieredzi un iedrošināt uzsākt jaunu ārvalstu tirgu meklēšanu.

Lapas

Subscribe to RSS - Kuldīgas novads