Kuldīgas novads

29.03.2022 IInformatīvais seminārs "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā"I Skrundā

SIA LLKC Kuldīgas birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz informatīvu BEZMAKSAS semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā" š. g. 29. martā plkst. 10.00.

Programmā:
• LLKC Kuldīgas biroja plānotās aktivitātes un pakalpojumi lauksaimniekiem 2022. gadā.
• Aktualitātes nodokļu sistēmā 2022.gadā.
• Aktuālie pavasara darbi dārzeņkopībā. Kvalitatīva sēklas materiāla izvēle.
• Lauku atbaslsta dienesta aktualitātes Eiropas Savienības tiešajos maksājumos 2022. gada sezonā un LAP pasākumos.

24.03.2022I Informatīvais seminārs "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā"I Rendā

SIA LLKC Kuldīgas birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz informatīvu BEZMAKSAS semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā", š.g. 24. martā plkst. 10.00

Programmā:
• LLKC Kuldīgas biroja plānotās aktivitātes un pakalpojumi lauksaimniekiem 2022. gadā.
• Aktualitātes nodokļu sistēmā 2022.gadā.
• Aktuālie pavasara darbi dārzeņkopībā. Kvalitatīva sēklas materiāla izvēle.
• Jaunākās tendences puķkopībā. Ieteikumi sēklu un stādu izvēlē.

22.03.2022I Informatīvais seminārs "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā"I Alsungā

SIA LLKC Kuldīgas birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz informatīvu BEZMAKSAS semināru "Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā", š.g. 22. martā plkst. 10.00.

Programmā:
• LLKC Kuldīgas biroja plānotās aktivitātes un pakalpojumi lauksaimniekiem 2022. gadā.
• Aktualitātes nodokļu sistēmā 2022.gadā.
• Aktuālie pavasara darbi dārzeņkopībā. Kvalitatīva sēklas materiāla izvēle.
• Jaunākās tendences puķkopībā. Ieteikumi sēklu un stādu izvēlē.

15.02-25.02.2022I ZOOM platformāI LAP mācības "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei"

LLKC Kuldīgas birojs aicina apmeklēt 16 stundu mācību programmu "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu sagatavošana darbam un ekspluatācijai atbilstoši labai lauksaimniecības praksei"

Programmā tiks apskatīts:
Likumdošana,
Iekārtas sagatavošana darbam atbilstoši labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem,
Darba drošība un aizsarglīdzekļi, strādājot ar augu aizsardzības lietošanas iekārtām.

KuldīgaI01.02.2022-10.02.2022"IZOOMI "SEG emisiju mazināšanas pasākumi lauksaimniecībā"

LLKC Kuldīgas birojs aicina apmeklēt 16 stundu mācību programmu "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (nozare pēc izvēles). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību."

17.01-4.02.2022 | Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa) KURZEMĒ

Biedrība “Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera” izsludina pieteikšanos mācību kursam “Kooperācija kazkopības nozarē vienotas izejvielas un produkcijas ražošanā (vaislas dzīvnieki, kazas piens, kazas gaļa)” KURZEMĒ.

18.01.2022I ZOOM platformāI AAL lietotāju apliecību atjaunošanas mācības

LLKC Kuldīgas birojs š.g. 18. janvārī organizē apmācības, lai atjaunotu apliecību darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem.

Dalība apmācībās ir par maksu.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta Daiga Mellere, mob.t. 20264175, e-pasts: daiga.mellere@llkc.lv vai šeit: https://forms.gle/iFt9Myc74TXsujir7

Lapas

Subscribe to RSS - Kuldīgas novads