Kuldīgas novads

Kuldīga | “Kas ir jāzina, uzsākot darbību eksporta tirgos!”

Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Gateway&Partners, Finanšu institūcija ALTUM, LIAA, LTRK aicina uzņēmējus un sadarbības partnerus uz semināru/apmācībām

“Kas ir jāzina, uzsākot darbību eksporta tirgos!”,

kas notiks 25.oktobrī, pl.10.00

Kuldīgas Mākslas Namā, 1905.gada ielā nr.6, Kuldīgā.

Seminārā mērķis - apmācības par būtiskām pārdošanas niansēm eksporta tirgos, popularizēt valsts atbalstu eksporta veicināšanai, iepazīstināt ar uzņēmēju pieredzi un iedrošināt uzsākt jaunu ārvalstu tirgu meklēšanu.

VLT aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 2 mācību diena Kuldīgas nodaļa

SIA LLKC Kuldīgas nodaļa rīko mācības jauniešiem "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", mācību 2. diena.

Tēmas: Uzņēmējdarbības pamati(uzņēmējdarbības formas,t.sk. sociālā uzņēmējdarbība), Dokumentu kārtošana biznesa uzsākšanas procesā. Minimālās prasības grāmatvedībā. Resursi un grāmatvedības analīze.

Finanšu plānošana ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.

VLT aktivitāte "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" 1 mācību diena Kuldīgas nodaļa

SIA LLKC Kuldīgas nodaļa rīko mācības jauniešiem "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai", mācību 1. diena. Tēmas: Ideja, tās definēšana, attīstība, izvērtēšanas analīze.Mana ideja-mana iespēja izdarīt un nopelnīt vairāk. Idejas virzīšana darbībā un realizācijas uzsākšana.
Atbalsta instrumenti un finansēšanas avoti uzņēmējdarbības uzsākšanai. Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos.

Pasākumā tiek aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 18. - 40. gadiem. Mācības ir bez maksas.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un veicināšanai Informatīvā diena Kuldīgā

„SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” Kuldīgas nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Pasākuma mērķis ir atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.

Lapas

Subscribe to RSS - Kuldīgas novads