Demonstrējums "Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana integrētā saimniecības sistēmā"

Datums: 
27. Jūnijs, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Korsikova

LLKC Valsts Lauku tīkla ietvaros tiek rīkots demonstrējums zs "Korsikova" (Preiļu novads, Preiļu pagasts) "Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana integrētā saimniecības sistēmā"
27.jūnijā plkst. 11:00 pulcēšanās notiek LLKC Preiļu konsultāciju birojā, Raiņa bulvāris 21 b, tālāk visi kopā dodoties uz demonstrējuma saimniecību.
Sīkāka informācija pie Ineses Magdalenokas, tel.nr. 26329462, 25907315