Piensaimniecības seminārs ar ASV nozares ekspertu JUD HEINRICHS