MĀCĪBU ĪSTENOŠANAS GRAFIKS LAP 2014.–2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma Nr. LAD030816/V35, Mācību tēma: Sabiedrības un dzīvnieku veselība, Grupas nr. LLKC05Ai01

Datums: 
2. Novembris, 2016 līdz 16. Novembris, 2016
Vieta: 
Odzienas pamatskola Vietalvas pagasts Pļaviņu novads LV 5119

Higiēnas prasības svaigpienam. Barības nekaitīguma prasības. Infekcijas slimības. Biodrošības pasākumi dzīvnieku ganāmpulkā. Dzīvnieku ganāmpulku veselības plāns un tā izstrādes principi. Svaigpiena ieguve, pirmapstrāde. Tesmeņa veselības novērtējums slaucamajām govīm. Dzīvnieku veselības plāna ieviešana saimniecībā. Barības aprite saimniecībā. Lopbarības sagatavošanas, uzglabāšanas un izēdināšanas organizācija saimniecībā. Dokumentu aprite dzīvnieku saslimšanas gadījumā. Biodrošības pasākumi dzīvnieku ganāmpulkā.

Kontaktinformācija: 
Līga Ničiporuka, tālr. 29469815; 29274609; e-pasts: liga.niciporuka@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: